Goethit

Z Multimediaexpo.cz

Goethit z naleziště Minas Gerais v Brazílii

Goethit (Lenz, 1806), chemický vzorec α-Fe3+O(OH), je kosočtverečný minerál.

Trimorfní s lepidokrokitem a feroxyhytem.

Pojmenován po: Johannu Wolfgangu von Goethe – německý básník, filozof, mineralog, jenž ho popsal v roce 1801 jako samostatný minerál.

Původ

Pseudomorfóza po pyritu

Goethit vzniká jako výsledek oxidace ostatních minerálů železa, především potom sideritu, hematitu, pyritu či magnetitu. Při sedimentaci se vytváří jako bahenní ruda. Naopak méně častý výskyt goethitu je v hydrotermálním prostředí žil, kde se tvoří v nízkoteplotní fázi vývoje. Vyskytuje se i v pegmatitech, kde vytváří pseudomorfózy po pyritu.

Morfologie

Vytváří agregáty s jemným zrnem. Obvykle se vyskytuje jako povlak, nebo kulový, ledvinitý či krápníkový útvar s paprskovitě jehlicovou až vláknitou strukturou. Krystaly bývají prizmatické (sloupcovité) do 45 cm, rýhované rovnoběžně s {001} nebo lištovité podle {010}.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–5,5, křehký, hustota 4,3 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, méně dokonalá podle {100}, lom nerovný až hákovitý.
  • Optické vlastnosti: Barva: černohnědá, žluto- až červenohnědá. Lesk diamantový, polokovový, hedvábný (vláknité varianty), matný (zemité agregáty), průhlednost: opakní, na tenkých hranách průsvitný, vryp hnědožlutý, žlutý, žlutooranžový.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,86 %, H 1,13 %, O 36,01 %. Před dmuchavkou se netaví, žíhán v redukčním plameni stává se magnetickým. V baničce uvolňuje vodu. Rozkládá se v HNO3, v HCl jen velmi zvolna, nešumí.

Odrůdy

  • sametka – agregáty se sametově hnědým povrchem, známé z Příbrami
  • rubínová slída – červenohnědé lupínky narostlé na limonitu nebo zarostlé v jiných minerálech, které zabarvuje červeně (např. ortoklas).

Podobné minerály

Parageneze

Získávání

Obsah

Využití

Ruda železa. Někdy jako drahý kámen.

Naleziště

Hojný minerál.

Citace

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1. vyd. Praha : AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Goethit
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Goethit