Loket (délková míra)

Z Multimediaexpo.cz

Da Vinciho Vitruvius se znázorněním anglického, francouzského a vlámského loktu.

Loket je délková míra, používaná již od starověku, její existence je doložená v Egyptě, Mezopotámii (2000 let př. n. l.), Perské říši, Řecku i dalších zemích. Díky své jednoduchosti a potřebě pouhé vlastní ruky k měření se začal v minulosti používat nezávisle na sobě v různých oblastech světa. Ve středověku bylo velmi častým jevem, že každá země a i každé větší obchodní město mělo svojí vlastní délku loktu. Proto se stalo zvykem, že na náměstích býval kov o délce loktu zazdíván pro případné spory. Až do 19. století zůstával loket jednou z nejdůležitějších délkových měr, postupně byl však ve většině zemí světa nahrazen metrickými jednotkami.

Obsah

Loket v českých zemích

Pražský loket

Pražský, český či staroměstský loket byl stanoven v roce 1268 v době Přemysla Otakara II. Jeho vzor byl zazděn do zdi novoměstské radniční věže.

 • 1 pražský loket = 59,3 cm.

Dělení a násobky pražského lokte

Vídeňský loket

Vídeňské míry včetně vídeňského lokte (Wiener Elle) byly do Čech zaváděny v polovině 18. století. V roce 1760 byl poměr jednotek následující:

 • 1 vídeňský loket = 1,31186 pražského lokte (77,8 cm)
 • 1 pražský loket = 0,7622718 vídeňského lokte

Základní jednotkou v té době ale nebyl loket, ale sáh.

Zazděný loket (Frankfurt)

Loket ve světě

 • 1 egyptský královský loket = 52 cm
 • 1 egyptský malý loket = 45 cm
 • 1 mezopotámský loket = 51,7 cm
 • 1 skotský loket = 94,1 cm

Skotský loket (Skotská gaelština: slat thomhais) byl standardizován roku 1661 a používan ve Skotsku do roku 1824, kdy byl nahrazen anglickými jednotkami.

 • 1 vlámský loket = 69,1 cm
 • 1 polský loket (łokieć)= 78 cm
 • 1 anglický loket = 114,3 cm

Anglický loket (English ell) byl obvykle roven 45 palcům, nebyl nicméně nikdy definován v žádném anglickém zákonu.

 • 1 polský loket = 59,6 cm (nejčastěji, v průběhu historie se měnil)
 • 1 pruský (berlínský) loket = 66,7 cm
 • 1 švédský loket (nazývaný aln) = 52 až 64 cm a dělil se na 2 fot.

Související články