Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

MPEG

Z Multimediaexpo.cz

Název MPEG zkracuje anglická slova Motion Picture Experts Group (vyslovuje se [empeg]), v překladu Skupina expertů pro pohyblivý obraz, což je název skupiny standardů používaných na kódování audiovizuálních informací (např. film, obraz, hudba) pomocí digitálního kompresního algoritmu. MPEG spolupracuje s organizací ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci), a komisí International Electro-Technical Commission (IEC).

Skupina MPEG standardizovala následující kompresní formáty:

  • MPEG-1: Kódování pohyblivého obrazu a přidruženého zvuku pro digitální datové nosiče s rychlostí přenosu 0,9 až 1,5 Mbitu/s. Standard pro kódování zvuku zahrnuje také oblíbený zvukový kompresní formát Layer 3 (MP3).
  • MPEG-2: Všeobecné kódování pohyblivého obrazu a přidruženého zvuku. Zahrnuje přenosové, obrazové a zvukové kódovací standardy pro vzduchem šířené televizní vysílaní ATSC a DVB, digitální satelitní TV přenos, digitální kabelový TV signál a (s určitými změnami) disky DVD Video. Přenosová rychlost se pohybuje od 1,5 Mbitu/s až do 15 Mbitů/s (pro TV signál se používá rychlost 6 Mbitů/s).
  • MPEG-3: Původně určený pro kódování standardu HDTV, později byl jeho vývoj pozastaven a standard MPEG-3 byl sloučen se standardem MPEG-2.
  • MPEG-4: Kódování audiovizuálního obsahu s velmi nízkým bitratem. Rozšiřuje formát MPEG-1 o podporu audio/video „objektů“, 3D obsahu, kódování s nízkou rychlostí přenosu a Digitální správu práv (Digital Rights Management (DRM)).

Princip MPEG

Kodeky MPEG využívají tzv. ztrátovou kompresi pomocí transformačních kodeků. U ztrátových transformačních kodeků se vzorky obrazu nebo zvuku rozdělí na drobné segmenty, transformují se na frekvenční prostor a poté kvantizují (quantized). Výsledné kvantizované data se dále kódují entropicky.

V rámci standardu MPEG je popsán jen formát bitového proudu a dekodér (decoder). Enkodér (encoder) není v rámci standardu popsán. Pro členy skupiny MPEG jsou však k dispozici referenční implementace, které vytvářejí platné bitové proudy. To v praxi znamená, že libovolný dekodér formátu MPEG-4 dokáže dekódovat libovolný materiál formátu MPEG-4 (stejného typu) bez ohledu na to, jakým enkodérem byl konkrétní materiál kódovaný.


        Formáty multimediálních dat
Obrázky

APNGBMPGIFJPEGJPEG 2000JPEG XRMNGPCXPNGSVGTIFFWBMPXPM

Video

MPEG-1MPEG-2MPEG-4M4VH.264 (MPEG-4 AVC)HuffYUVRealVideoTheoraDiracVP8WMV

Zvuk

AACApple LosslessAC-3AMRATRACFLACG.711G.729MP3MODSpeexVorbisTAKWAVWMAMusepack

Kontejnery

3GPAVIOggMPEGQuickTimeASFMP4MatroskaWebM