Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

PCX

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

PCX (oficiální název PC Paintbrush File Format) je počítačový souborový formát firmy ZSoft pro ukládaní rastrové grafiky. Při maximálním rozlišení 65000 x 65000 pixelů umožňuje ukládat obrázky s barevnou hloubkou 1bit, 4bity, 8bitů a 24bitů. Komprese bitmapy buď RLE nebo bez komprese.

Původně byl formát PCX navržen k ukládání obrázků v aplikaci PC Paintbrush, postupem času i přes malou otevřenost dokumentace se rozšířila jeho podpora i na jiné aplikace. Firma Microsoft vlastní OEM licenci na použití tohoto formátu.

Dnes se již od používání tohoto formátu ve své době velice rozšířeného upouští, jeden z důvodů je málo účinná komprese obrazových dat.

Verze formátu

Verze PCX Verze PaintBrushe Schopnosti
0 PC Paintbrush 2.5 obrazy odpovídají schopnostem karty CGA
2 PC Paintbrush 2.8 16–barevné obrazy s barvovou paletou
3 PC Paintbrush 2.8 16–barevné obrazy, ale bez barvové palety
4 PC Paintbrush pro Windows Truecolor grafika, podpora sekundární palety
5 PC Paintbrush 3.0+ Truecolor grafika, podpora sekundární palety

Externí odkazy


        Formáty multimediálních dat
Obrázky

APNGBMPGIFJPEGJPEG 2000JPEG XRMNGPCXPNGSVGTIFFWBMPXPM

Video

MPEG-1MPEG-2MPEG-4M4VH.264 (MPEG-4 AVC)HuffYUVRealVideoTheoraDiracVP8WMV

Zvuk

AACApple LosslessAC-3AMRATRACFLACG.711G.729MP3MODSpeexVorbisTAKWAVWMAMusepack

Kontejnery

3GPAVIOggMPEGQuickTimeASFMP4MatroskaWebM

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace