Magistrát

Z Multimediaexpo.cz

Magistrát hl. m. Prahy na Mariánském náměstí

Magistrát (něm. Magistrat) je v Česku, Německu a Rakousku označení městského úřadu statutárního města a městských úřadů Prahy a Vídně, které jsou také svého druhu statutárními městy. Na Slovensku je to označení městského úřadu Bratislavy a Košic. V Česku a na Slovensku (na Slovensku se to však týká i ostatních měst, jejichž městský úřad nenese označení magistrát) je v čele magistrátů primátor, v čele magistrátů v Rakousku je starosta (něm. Bürgermeister). V Rakousku plní magistráty zároveň funkci okresních úřadů, protože zdejší statutární města mají automaticky postavení politického okresu.

Historie

Na území rakouské monarchie byly magistráty zřízeny reformou Josefa II. z let 1783-1785. Tehdy zanikly městské rády konšelů, na jejich místo byli dosazováni státní úředníci, kteří museli složit zkoušku způsobilosti před zkušební komisí gubernia a apelačního soudu. Samy magistráty byly ve své soudní činnosti podřízeny apelačnímu soudu, v činnosti správní krajským hejtmanům a v Praze přímo guberniu. Od počátku 19.století byli purkmistr i magistrální radové jmenováni přímo guberniem a apelačním soudem. Samospráva obcí byla v českých zemích uzákoněna prozatímním obecním zákonem ze 17. března 1849. Obecní zřízení se však nevztahovalo na města statutární. Jejich magistráty byly i nadále jmenovány vládou.

Související články