Stupeň Celsia

Z Multimediaexpo.cz

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Původně byla stupnice obrácená, protože Celsius stanovil dva pevné body: 100 °C pro teplotu tání ledu a 0 °C pro teplotu varu vody (obojí při tlaku vzduchu 1013,25 hPa). Carl Linné stupnici později otočil a proto je dnes bod tání 0 °C a bod varu 100 °C.

Dnes je Celsiův stupeň (jako odvozená jednotka soustavy SI)[1] definována pomocí trojného bodu vody, kterému je přiřazena teplota 0,01 °C a tím, že absolutní velikost jednoho dílku teplotní stupnice (1 °C) je rovna 1 K.

Obsah

Přepočet na jiné stupnice

Kelvinova stupnice

,
,

kde K je teplota v kelvinech, C je teplota v Celsiových stupních.

Réaumurova stupnice

,
,

kde R je teplota ve stupních Réaumura, C je teplota v Celsiových stupních.


Stupeň Fahrenheita

Reference

  1. Tabulka odvozených koherentních jednotek v příručce SI