Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Martin

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Mužské vlastní jméno Martin (ženskou formou jména je Martina) je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející.

Obsah

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 160513 9.
2002 164534 9.
Porovnání o 4021 více žádná změna
2006 176040 7.
2007 178134 7.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +3,3%, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména. V roce 2007 se podle údajů ČSÚ jednalo o 8. nejčastější mužské jméno u novorozenců. V obdobném průzkumu v lednu 1999 až lednu 2005 se Martin umisťoval na 4. až 6. pozici.

Jméno Martin v jiných jazycích

Data jmenin

Známí nositelé jména

Martin jako příjmení

Viz článek Martin (příjmení).

Jiní Martinové

Související článek

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace