Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Mast

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Masti jsou plasticky deformovatelné léčivé přípravky, při teplotě těla měknoucí, určené na zdravou, poraněnou nebo patologicky změněnou kůži, sliznici nebo tkáň.

Obsah

Zvláštní případy mastí

Krémy jsou plasticky neformovatelné emulzní nebo suspenzně emulzní léčivé přípravky obsahující nejméně 10 % vody, určené k aplikaci na zdravou, poraněnou nebo pat. změněnou kůži, sliznici, nebo tkáň. Podle krémového základu je dělíme na

 • oleokrémy
 • hydokrémy

Pasty jsou plasticky neformovatelné l. přípravky, suspenzní nebo suspenzně emulzní, obsahující nejméně 25 % dispergovaných tuhých látek, určené k aplikaci na kůži, sliznici nebo tkáň. Oční masti jsou plasticky deformovatelné přípravky určené k ošetření oka. Jsou vždy sterilní. Aplikují se do spojivkového vaku.

Historie

Soubor:Cosmetics case Egypt.jpg
Egyptské nádobky na masti (přibližně 1400 př. n. l.)

Masti jsou jedny z nejstarších aplikačních forem. Vznikali už v Pravěku. Tuk pravěkých zvířat se zpracovával s různými léčivy do rituálních, kosmetických a léčivých mazání. Ve starověku dostaly masti a jim podobné přípravky své farmaceutické označení / unguenta/. Základem tehdejších mastí byly rozmanité tuky, jako např. vepřové sádlo, které se stálé používá, hovězí sádlo, husí, psí, medvědí a dokonce i lidské sádlo. Dále pak různé druhy olejů / slunečnicový nebo olivový/ a vosků / včelí / . Od 19. století se živočišné tuky přestávají používat a začínají se používat produkty z ropy např. vaselina alba nebo flava / .

Vlastnosti

Masti jsou beztvaré hmoty, obvykle bílé nebo nažloutlé barvy, homogenního / stejnorodého/ vzhledu. Při pokojové teplotě mají tuhou až polotuhou konzistenci. Jsou lehce roztíratelné na pokožce. Masti se skládají z masťového základu a účinné látky nebo samotného masťového základu. Masťový základ je plasticky deformovatelný gel. Podle charakteru masťového základu rozeznáváme:

 • oleomasti
 • hydromasti

Typ masťového základu zjistíme podle jeho rozpustnosti ve vodě /hydromast/ nebo chloroformu /oleomast/.

Gely

Gely jsou tuhé nebo polotuhé soustavy, rosolovité povahy, připomínající pružností a zachováním tvaru při menším namáhaní tuhou elastickou látku. Gely vznikají rozpouštěním silně solvatujících látek v kapalině. Gely, které jsou složeny z vysokomolekulárních látek s rozdílným složením látky a rozpouštědla nazýváme hydrogely. Hydrogel je v podstatě přípravek, který v běžném životě označujeme jako gel. Ostatní gely jsou složeny z látek podobných.Například vaselina je uhlovodíkový gel složený z tekutých a tuhých uhlovodíků / alkanů /. rostlinné a živočišné tuky jsou gely složené z tuhých triglyceridů.

Rozdělení mastí

Podle povahy

 • jednofázové masti
  • léčivá látka je v masťovém základu rozpuštěna
 • dvoufázové masti
  • suspenzní nebo emulzní jsou to buď krémy nebo pasty
 • třífázové masti
  • emulzně suspenzní léčivo je dispergováno v krémovém základu

Podle použití

 • ochranné
  • chrání pokožku před vlivy prostředí např. Neutrogena, Indulona
 • léčebné
  • dermální, oční, nosní masti
 • kosmetické
  • kosmetické krémy na vrásky aj.
 • pomocné
  • Gely / hydrogely / používané při vyšetřeních ke zmírnění bolesti.

Rozdělení podle průniku pokožkou

Podle toho kam až se léčivo dostane rozeznáváme

 • masti s účinkem povrchovým
  • léčivo se uvolní a působí pouze na povrchu tkáně
 • masti s účinkem penetračním
  • léčivo pronikne do pokožky
 • masti s účinkem resorpčním
  • působí v zárodečné vrstvě kůže, může se však dostat do krve nebo do lymfy.

Výroba mastí

Masti se skládají z masťového základu, léčivých a pomocných látek. Masťový základ je nejdůležitější součást masti jako léčivého přípravku a na jeho vlastnostech závisí kvalita každého přípravku / masti/.

 • Vlastnosti masťového základu:
  • dobrá roztíratelnost
  • nesmí reagovat s účinnými a pomocnými látkami
  • musí se dobře roztírat
  • nesmí dráždit pokožku / pokud to není vyžadováno z léčebných důvodů/.
  • dostatečná chemická a fyzikální stálost

Pro výrobu masťových základů se dnes používají hlavně produkty z ropy a suroviny rostlinného půdu. Význam surovin živočišného původu rychle ustupuje. Živočišné tuky se využívají dnes hlavně v lékárnách.

 • Masťové základy a pomocné látky z ropy
  • vaselina flava / žlutá vaselina /
  • vaselina alba / bílá vaselina vznikne vyčištěním žluté vaseliny kyselinou sírovou/
  • tekutý parafín
  • tuhý parafín
  • pix
  • ichtamolum
 • Rostlinné oleje používané při výrobě mastí
  • oleum helianthi / slunečnicový olej /
  • oleum ricini / ricinový olej – drastické laxativum/
  • glycerol 85%
  • oleum olivae / olivový olej /
  • škroby
  • deriváty celuozy
 • Suroviny živočišného původu
  • lanolín / cera lanae / tuk s ovčí vlny
  • žlutý včelí vosk / cera flava /
  • bílý včelí vosk / cera alba / vznikne vybělením cera flava.
  • vepřové sádlo využívá se i v průmyslu. Má výbornou vstřebatelnost, ale rychle žlukne.
  • vorvaňovina / cetaceum/ je tuk z lebeční dutiny vorvaně – dnes se již nepoužívá
 • Suroviny vyráběné průmyslově
  • cetylpalmitát – náhrada vorvaňoviny
  • syntetické glyceridy
  • makrogoly / chem. polyethylenglykoly podle délky molekuly jsou kapalné až pevné/
  • silikonové oleje
  • Carbopol

Carbopol je akrylátový polymer pro přípravu hydrogelů. V lékárnách se používá například k výrobě indometacinového gelu. / lokální analgetikum /.

 • Konzervační přísady
  • methylparaben
  • propylparaben

Konzervační látky se využívají hlavně průmyslově. V lékárnách je jejich využití při přípravě IVLP / individuálně vyráběných léčivých přípravků/ minimální a při výrobě mastí se neuplatňují.

Obaly

Masti se v průmyslu balí do hliníkových nebo plastových tub se šroubovacími uzávěry. V kosmetickém průmyslu se používají estetické kelímky nebo tuby. Tuby mají tenkou membránu, která se po odšroubování propíchne malým ostnem na vnější straně víčka. Kelímky jsou kryty víčkem a hliníkovou nebo plastovou menbránou, která se po otevření strhne. Masťové základy pro lékárny se plní do umělohmotných nádob s plastů. Posléze se využívají k výrobě IVLP mastí, které jsou plněny do kelímků vhodného objemu, uzavřeném zaklapávacím nebo šroubovacím víčkem. Kelímky s IVLP jsou označeny červenou signaturou / popiskou/ s vyznačenou dobou použitelnosti / expirace/. Doba použitelnosti u mastí obsahující léčivé látky bývá asi 1 měsíc.

Praktická výroba mastí

Postup výroby jednoduché masti / masťového základu / podle ČSL 4 Unguentum simplex

 • Alcohol cetylicus 5g
 • Cera alba 5g
 • Adeps suillus stabilisatus 90g

Cetylalkohol, bílý vosk a vepřové sádlo se roztaví, promíchá a po vychladnutí se znovu promíchá.Vznikne bílá nebo slabě nažloutlá mast. Tuto mast lze používat maximálně 2 měsíce.

Hodnocení jakosti mastí

Kromě základních kritérií, což jsou zkoušky totožnosti, na čistotu, obsah léčivých a pomocných látek, organoleptické / smyslové/ zkoušky, hodnotíme u mastí speciální zkoušky.

 • Speciální zkoušky pro masti
  • dráždivost
   • zjišťujeme zda zčervená kůže v místě aplikace masti
  • kyselost
   • zjišťujeme množství Na OH v mg potřebné k neutralizaci vodných kyselin v 1gramu masti.
  • obsah vody
  • hodnota peroxidová
   • určuje se množství aktivního kyslíku v milimolech obsažené v peroxidové formě v 1000 g masti.
  • aktuální acidita
   • měření ph ve vodném výluhu
  • velikost částic
   • stanovujeme pomocí mikroskopu velikost pevných částic a shluků
  • vodné číslo
   • množství vody, které naváže za obyčejné teploty za 24 hodin 100 g masti.