Medard (jezero)

Z Multimediaexpo.cz


Medard je název pro nově vznikající jezero po lomové lokalitě Libík. Jezero se nachází na severozápad od Sokolova. Vzniká jako projekt rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou uhlí bývalého lomu Medard – Libík. Samotná těžba v této lokalitě byla ukončena v roce 2000.

Obsah

Napouštění jezera

Napouštění jezera probíhá od června 2008, kdy Sokolovská uhelná přestala čerpat důlní vody z retence Medard a ukončila hrubé technické rekultivace budoucího dna jezera. V této fázi probíhá zatápění důlními vodami, je odstraněna veškerá důlní technika a dokončují se práce na úpravě terénu. Po dosažení optimální hladiny spodních vod přejde projekt do fáze napouštění. Napouštěcí objekt byl postaven poblíž obce Citice v nejužším místě mezi řekou Ohře a budoucím jezerem. Samotné napouštění započalo 4. června 2010.[1] Kóty 400 m n. m. by mělo být dosaženo v letech 2012 až 2013 podle podmínek v řece Ohři.

Související články

Reference

  1. Ze sokolovských dolů Medard a Libík bude do tří let jezero [online]. ČTK, 2010-6-4, rev. 2010-6-4, [cit. 2010-06-04]. Dostupné online. (čeština) 

Externí odkazy