Jezero

Z Multimediaexpo.cz

Lago Maggiore (Itálie)
Lake St. Moritz (Švýcarsko)
Lake St. Moritz (Švýcarsko)
Plitvická jezera (Chorvatsko)

Jezero (v případě malých rozměrů jezírko) je vodní nádrž na pevnině nebo ostrově, která přijímá povrchovou, srážkovou popř. podzemní vodu a není součástí světového oceánu. Celosvětově zaujímají jezera 1,8 % povrchu pevniny. Některá jezera se nazývají „vnitrozemskými moři“, zejména pokud obsahují slanou vodu (např. Kaspické moře, Mrtvé moře, Saltonské moře). Zkoumáním jezer se zabývá věda zvaná limnologie.

Obsah

Klasifikace jezer

Podle vody

Podle způsobu vzniku

Nutno podotknout, že jezera mají často kombinovaný původ např. tektonicko-ledovcový (Ladožské jezero), tektonicko-krasový (Skadarské jezero), kdy se na vzniku a tvarování jezerní pánve podílí více různých geomorfologických pochodů.

Podle jejich přítoků a odtoků

  • jezera s přítoky o odtoky – např. Ladožské jezero
  • bezpřítoková jezera (jsou napájena pouze podzemní vodou) – např. Jezírko v Praze-Hlubočepích
  • bezodtoková jezera (mají pouze přítoky) – např. Aralské jezero

Zajímavosti

Související články

Reference

  1. KÖSSL, Roman; CHÁBERA, Stanislav. Základy fyzické geografie : přehled hydrogeografie. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-348-9. S. 120.  
  2. KÖSSL, Roman; CHÁBERA, Stanislav. Základy fyzické geografie : přehled hydrogeografie. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-348-9. S. 121.  

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Jezero
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Jezero