Melanterit

Z Multimediaexpo.cz


Melanterit (Beudant, 1832), chemický vzorec FeSO4·7(H2O), je jednoklonný minerál.
Název pochází z řeckého melas – černý. Starší český název je zelená skalice.

Obsah

Původ

Druhotný minerál vzniklý zvětráváním ložisek pyritu, markazitu, chalkopyritu a pyrhotinu. Dále se nachází v dutinách usazených a metamorfovaných hornin obsahujících sírany či na uhelných haldách. V dolech povléká stěny, výdřevu a další předměty.

Morfologie

Nejčastěji krápníkovité, horznovité a ledvinité agregáty, kůry a nálety. Krystaly jsou vzácné a jsou krátce prizmatické, tabulkovité, pseudoromboedrické.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 2 (lze rýpat nehtem), křehký, hustota 1,9 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {001}, dobrá podle {110}, lom lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva: zelená, žlutozelená, hnědočerná (zřídka). Lesk skelný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 20,09 %, S 11,53 %, O 63,30 %, H 5,05 %, příměsi Cu, Mg. Snadno rozpustný ve vodě a roztok reaguje na železo (po přidání peroxidu vodíku a žluté krevní soli vznikne berlínská modř). Žíháním zbělá.

Odrůdy

Podobné minerály

goslarit

Naleziště

Častý minerál:

Externí odkazy