Mezinárodní kód botanické nomenklatury

Z Multimediaexpo.cz

Mezinárodní kód botanické nomenklatury (MKBN) (International Code of Botanical Nomenclature - ICBN) je závazný souhrn pravidel (kodex), která určují vědecké pojmenování taxonů rostlin, řas a hub (včetně jejich fosílií). Jeho znění může měnit plenární schůze Mezinárodního botanického kongresu.

Externí odkazy