Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Taxon

Z Multimediaexpo.cz


Taxon neboli systematická jednotka neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organizmů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů. Konkrétní taxon bývá obvykle pojmenovaný - např. čeleď trav: lipnicovité, ale může být i bez názvu. Taxon je jednotka vědecké biologické nomenklatury. Taxony zařazené do určité taxonomické kategorie jsou konkrétní skupiny skutečných organismů na určité klasifikační úrovni.

Obsah

Přirozenost taxonů

Všeobecná snaha taxonomů je zajistit, aby se třídění organismů do taxonů shodovalo s jejich fylogenezí (historickým vývojem). Podle toho rozlišujeme tři druhy taxonů s tím, že je do budoucna snaha používání nepřirozené druhé a třetí kategorie omezit nebo zcela zrušit:

Základní taxonomické kategorie

Základní taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy španělsky francouzsky japonsky
doménaimperiumdomaindominioドメイン
říšeregnumkingdomReichreinorègne界 (kai)
kmen1phylum phylumStammfilophylum門 (mon)
oddělení2divisiodivisionAbteilungdivisiónembranchement門 (mon)
třídaclassisclassKlasseclaseclasse綱 (kó)
řádordoorderOrdnungordenordre目 (moku)
čeleďfamiliafamilyFamiliefamiliafamille科 (ka)
rodgenusgenusGattunggénerogenre属 (zoku)
druhspeciesspeciesArtespecieespèce種 (šu)
Poznámky k tabulce
1 Používáno v zoologii, v botanice pravidly postaveno na roveň oddělení. 2 Preferováno v botanice před kategorií kmen, která je považována za identickou.

Reference

Související články