Milan Horáček

Z Multimediaexpo.cz

Milan Horáček, červen 2009

Milan Horáček (narozen 30. října 1946 ve Velkých Losinách) je německý politik českého původu. V současnosti je poslancem Evropského parlamentu za stranu Bündnis 90/Die Grünen a díky svému členství v české Straně zelených zastupuje v EP i její zájmy.

Vyučen elektromontérem a jako „politicky nespolehlivý“ odveden k silničním jednotkám (bývalý PTP). Z bývalého Československa odešel po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Německa, kde se zapojil do exilové práce ve spolku „Cesty 68“. V exilu se živil jako elektromontér, spolupracovník časopisu Gewerkschafter a vydavatel německé mutace časopisu Listy, který vycházel v kooperaci s československými exulanty. V letech 1976-1981 studoval politologii na Johann Wolfgang Goethe-Universität ve Frankfurtu.

Od poloviny 70. let se podílel na vzniku Strany zelených v Německu a spolupracoval mj. s Rudi Dutschkem, Josephem Beuysem, Petrou Kellyovou, Heinrichem Böllem, Danielem John-Benditem a Joschkou Fischerem. Mezi roky 19811983 byl městským zastupitelem ve Frankfurtu, v letech 1983-1985 poslancem Spolkového sněmu jako referent pro zahraničí a bezpečnostní politiku, lidská práva a východní Evropu. Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004.

V letech 1991-2004 působil jako vedoucí Nadace Heinricha Bölla (nejprve v Praze, později v Bonnu). Nebyl pouze ledajakým vedoucím, byl zakladatelem české pobočky, který přivedl za léta působení do ČR více než 100 mil. Kč na projekty pro nevládní sektor.

Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004, kde pracuje v lidsko-právním, zahraničním a zemědělském výboru, je členem delegace EU-Chorvatsko a zastupujícím členem delegace EU-Ukrajina a EU-Bělorusko. Též působí v Intergroup Tibet a v Intergroup pro tradiční a národnostní menšiny.

Externí odkazy