Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Milan Tichák

Z Multimediaexpo.cz


PhDr. Milan Tichák (*20. srpna 1933, Paskov[1]) je český historik specializující se především na historii olomouckého regionu. Narodil se v Paskově, od roku 1946 však žije v Olomouci, kde vystudoval Slovanské gymnázium a Filosofickou fakultu Univerzity Palackého, obor dějepisčeský jazyk. V roce 1969 na této univerzitě získal doktorát v oboru československé dějiny. V 70. a 80. letech 20. století nemohl vykonávat své povolání a pracoval jako technik.

V této době publikoval své první drobnější práce. Po Listopadové revoluci se roku 1990 stal redaktorem (dnes již zaniklých) Hanáckých novin a po několik let redigoval vlastivědný kalendář Rok na Hané. Do povědomí širšího okruhu čtenářů však vstoupil až knihou Vzpomínky na starou Olomouc (1997), shrnující osudy města Olomouce přibližně od poloviny 19. století po druhou světovou válku, za niž obdržel Cenu města Olomouce. Od té doby publikoval několik dalších úspěšných knih o historii města Olomouce.

Výběr z bibliografie

 • Dějiny závodu Kosmos (Sigma Olomouc), Olomouc 1970
 • Sto let ve službě múzám. 1888-1988: Lidová škola umění Žerotín v Olomouci, Olomouc 1988
 • Po stopách skautů na Olomoucku. 1919-1994. 75 let olomouckého skautingu, Okresní rada Junáka, Olomouc 1994
 • Vzpomínky na starou Olomouc, Votobia, Olomouc 1997
 • Paměti obce Velkého Týnce, Danal, Olomouc 1998
 • Paměť olomouckých předměstí, Votobia, Olomouc 2000
 • Album starých pohlednic – Olomoucko, Nakladatelství 555, Liberec 2001 (spoluautor Vinklát, Pavel D.)
 • V čele města Olomouce: správa města a její představitelé v průběhu staletí, Memoria, Olomouc 2002 (spoluautor Spáčil, V.)
 • Příběhy olomouckých pomníků, Burian a Tichák, Olomouc 2002, ISBN 80-239-0501-5 (v knize neuvedeno)
 • Když padly hradby: Olomouc na přelomu dvou staletí, Burian a Tichák, Olomouc 2005, ISBN 80-903687-1-9
 • Ztracené adresy: O tom, co v Olomouci bývalo a co už není, Burian a Tichák 2007, ISBN 978-80-903687-6-7
 • Flora Olomouc 1958-2008 : rozkvetlé půlstoletí, Výstaviště Flora Olomouc 2008, ISBN 978-80-254-1784-3 – k padesátému výročí výstav okrasného zahradnictví v Olomouci
 • Lexikon olomouckých ulic, Burian a Tichák, Olomouc 2009

Externí odkazyChybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.