Redaktor

Z Multimediaexpo.cz

Redaktor deníku Gazeta Wyborcza při práci

Slovem redaktor označujeme člověka - osobu, který vykonává redakci popřípadě pracuje v nějaké redakci (ať už v redakční instituci či v redaktorské budově). Jeho práce spočívá zejména v obsahové, jazykové a technické přípravě různých tiskovin pro tisk (knihy, brožury, periodické či neperiodické publikace - tzv. redigování tisku), dále též v aktivním řízení obsahové stránky nějakého média (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internet, v minulosti též zpravodajský film apod.). Své redaktory mívají všechna větší vydavatelství a nakladatelství.

Charakteristika

Jednotliví redaktoři pak mohou být ve velké redakci či v nakladatelství v rámci své působnosti rozděleni do skupin či podskupin podle různých kritérií (věcných, technických, organizačních apod.) např. takto :

Externí odkazy