Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Mořská voda

Z Multimediaexpo.cz

Ilustrace ukazuje celkový poměr jednotlivých solí v mořské vodě

Slaná nebo mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která obsahuje chemické látky způsobující její slanost, rozdílnou hustotu a například i rozdílnou teplotu mrznutí než u sladké vody. Slaná voda na Zemi obsahuje miliony chemických látek, které jsou ale většinou zastoupeny jen v minimálních koncentracích, ale pouze malá část je z nich zastoupena výrazněji. Je to hlavně mořská sůl, plyny jako dusík, kyslík či CO2.[1] Mořská voda má v pozemských oceánech a mořích průměrnou salinitu kolem 3,5 %. To znamená, že každý kilogram mořské vody obsahuje přibližně 35 gramů rozpuštěné soli (většinou, i když ne zcela, jsou to ionty chloridu sodného: Na+, Cl-). Průměrná hustota mořské vody na Zemi na povrchu oceánu je 1,025 g/ml; mořská voda má větší hustotu než sladká voda (ta dosahuje maximální hustoty 1,000 g/ml při teplotě 4 °C). Takováto slaná voda mrzne v průměru až při teplotě -2 °C.

Obsah


Salinita

Hlavní článek: Salinita

Mořská voda obsahuje množství iontů, které mají buď kladný a nebo záporný náboj. Nejvíce zastoupeny jsou záporné ionty (anionty) chloridu a kladné ionty (kationty) sodíku, které dohromady vytváří mořskou sůl, známou jako kuchyňská sůl. Ta tvoří 85 % ze všech rozpuštěných látek v mořské vodě.[1] Teplota tání mořské vody se pohybuje kolem -1,8 °C.

Složení mořské vody (podle objemu) na Zemi
Látka % Látka  %
Kyslík 85,84 Síra 0,091
Vodík 10,82 Vápník 0,04
Chlór 1,94 Draslík 0,04
Sodík 1,08 Brom 0,0067
Hořčík 0,1292 Uhlík 0,0028

Související články

Reference

  1. 1,0 1,1 KOLEKTIV AUTORŮ. Oceán: Poslední divočina světa. 1. vyd. Bánská Bystrica : Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1876-2. S. 34.