Multimediaexpo.cz:Řešení konfliktů

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Multimediaexpo.cz je výsledkem práce komunity redaktorů a dalších uživatelů, což vyžaduje spolupráci.

Se stále narůstajícím počtem uživatelů se také častěji objevují rozdíly v názoru na obsah nějakého článku, ale třeba i spory o pravopis nebo fungování Multimediaexpo.cz.

Pokud s někým vedete spor, snažte se dodržovat následující doporučení, aby výsledek byl pro obě strany přijatelný a práce na encyklopedii zůstala pro uživatele příjemnou.

Poznámka: tato stránka se věnuje urovnávání sporů mezi dvěma nebo více uživateli. Vandalismus a opakované hrubé porušování pravidel může být řešeno jinak, například blokováním. To se ale týká jen výjimečných případů - vždy předpokládejte dobrou vůli. Pokud se nějaké nevhodné chování dá vysvětlit buď neznalostí a nepochopením nebo zlým úmyslem, vždy předpokládejte, že jde o neznalost a nepochopení.

Obsah

Předcházení konfliktům

Nejlepší je předejít konfliktům před jejich vznikem.

Některé rady, jak předejít konfliktům, jsou součástí wikietikety. Sporům o obsah článků obvykle zabraňuje už samotné úzkostlivé dodržování nezaujatého úhlu pohledu.

Pokud se setkáte s hrubým a podobně nevhodným chováním, neodpovídejte stejně.

Domluva

Prvním krokem při řešení téměř každého sporu musí být pokus o domluvu. Kontaktujte druhou stranu pomocí stránky Diskuse, ať už Diskuse redaktora nebo Diskuse u článku. U článků z encyklopedie nikdy nevyužívejte jako prostor k diskusi samotný článek. Neberte spory osobně, snažte se udržet si odstup a nepoužívejte osobní útoky. Snažte se porozumět důvodům oponenta a navrhnout kompromis. U každého předpokládejte dobrou vůli, pokud nemáte nezpochybnitelné důkazy o opaku.

Snaha o domluvu v celém procesu řešení konfliktů není formalita. Pokud neprokážete upřímně míněnou snahu vyřešit spor diskusí před postoupením "vyšší instanci", ukazuje to, že spor chcete spíše vystupňovat, než urovnat. Řada uživatelů může k vaší věci zaujmout rezervovanější postoj, a pokud řešení sporu postoupí do dalších stádií, snaha o domluvu je důležitý argument. Naopak pokračováním v debatě a vážně míněným jednáním o kompromisu prokážete dobrou vůli a respektování pravidel Multimediaexpo, a to i pokud nepovedou k okamžitému úspěchu.

Další řešení – Procesy řešení konfliktů

Pokud přímá komunikace – domluva – selže, měli byste zkusit následující metody:

  • vyjednávání
  • mediace
  • arbitráž.

Zpravidla v tomto pořadí. Kterou ale konkrétně, záleží na povaze sporu.

Vyjednávání

Průzkum názorů – Přehled názorů a hlasování o nich

Pokud z diskuse není jasné, jestli nad nějakou otázkou v podstatě existuje shoda nebo ne, můžete provést průzkum ("hlasování"). Je přitom třeba dbát, aby hlasování dalo možnost se vyjádřit každému a konfliktní stanoviska byla představena spravedlivě.

Žádost o komentář

Reakci širší komunity si můžete vyžádat na stránce Žádost o komentář. Pokud je předmětem sporu obsah článku encyklopedie, domluvte se před tímto krokem na "příměří", tedy zastavení editační války, aby si ostatní mohli prostudovat spornou otázku v klidu bez dalších editací, které obvykle situaci jen zhoršují. Pokud válka bude trvat, může být stránka zablokována.

Zapojení třetí strany – Třetí názor

Systém rozhodování ve Multimediaexpo.cz je primárně založen na dosahování konsensu. Snaze o řešení obvykle prospěje zapojení nezúčastněných uživatelů, kteří možná mají od tématu větší odstup.

Proces zprostředkování – Mediace

Zprostředkování je dobrovolný proces, kdy se strany sporu dohodnou na třetí osobě - prostředníkovi, který by měl pomoci dosáhnout obecně přijatelné dohody (princip „mírových vyjednávání“).

Prostředník sám nerozhoduje, pouze pracuje se stranami konfliktu na jeho urovnání. Snaží se například, aby strany sporu pochopili svoje argumenty, moderuje diskusi a podobně. Zprostředkování je obvykle vhodné přenést ze stránek Multimediaexpo.cz do jiného komunikačního média, např. emailu.

Na stránce Seznam prostředníků je seznam dobrovolníků nabízejících se jako prostředníci, ale pokud je ochotný jim s urovnáním sporu pomoci, mohou se strany sporu dohodnout na komkoli.

Rozhodčí komise – Arbitráž

Od počátku má naše Multimediaexpo.cz arbitrážní výbor, což je obecným hlasováním Redaktorů zvolená komise, která v konečném stádiu některých sporů může, jak název napovídá, rozhodnout. Před "slyšením" před arbitrážním výborem by měly být vyčerpané všechny předchozí kroky. Výbor nerozhoduje o obsahu článků, ale o chování uživatelů. Rozhodnutím výboru například může být, že uživatel dále nesmí editovat určitou skupinu článků, ale v krajním případě i zablokování uživatele.

Příklady

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace