Multimediaexpo.cz:Žádost o komentář

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je součástí procesu řešení konfliktů v Multimediaexpo.cz. Před tím než sem žádost napíšete, laskavě si přečtěte popis postupu. Pokud vaše žádost nebude splňovat veškeré formální náležitosti, bude některým ze správců automaticky vymazána a na její obsah nebude brán žádný zřetel. Pro staré případy se můžete podívat do archivu (Multimediaexpo.cz:Archiv žádostí o komentář).

Stručný návod
  1. Na tuto stránku vložte [[/Problém který chcete řešit]] a uložte stránku
  2. Po uložení se zde objeví červený odkaz /Problém který chcete řešit, klikněte na něj
  3. Napište == Problém který chcete řešit == a zdůvodnění (užijte strukturu na příkladu /Redaktor:Zlobivý) a výsledek uložte.
  4. Odkaz vložte i na Portál Multimediaexpo.cz.

Žádost o komentář slouží jako místo, kde mají redaktoři možnost explicitně požádat komunitu Multimediaexpo.cz o vyjádření k existujícímu sporu o článek, sporu na diskusních stránkách nebo k chování redaktora.

Obsah

Obsah článků

Každý může navštívit uvedené články a snažit se pomoci dosáhnout shody, pomoci s formulováním NPOV vyjádření, přispět nezaujatým pohledem a podobně.

Žádosti přidávejte seznamu na stránce Žádost o komentář. Žádost by měla obsahovat odkaz na relevantní diskusní stránku a stručné neutrální vyjádření, o co se spor vede. Neuvádějte zde žádné argumenty a přidané položky nepodepisujte.

Příklad na ukázku:

Chování redaktorů

Tato sekce slouží k diskusi o chování uživatelů, kteří údajně porušili pravidla a doporučení Multimediaexpo.cz. Širší komunita redaktorů tak má prostor, aby se vyjádřila k nějakému chování, případně mohou redaktoři navrhovat, jak chování zlepšit. Předpokládá se, že pokud komunita zřetelně vyjádří, že je něco nepřijatelné, uživatel takové chování nebude opakovat.

Pro přidání žádosti o komentář prosím dodržujte tento postup:

Seznam řešených žádostí

Obsah stránek

Chování redaktorů

Ostatní


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace