Multimediaexpo.cz:Žádost o komentář

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je součástí procesu řešení konfliktů v Multimediaexpo.cz. Před tím než sem žádost napíšete, laskavě si přečtěte popis postupu. Pokud vaše žádost nebude splňovat veškeré formální náležitosti, bude některým ze správců automaticky vymazána a na její obsah nebude brán žádný zřetel. Pro staré případy se můžete podívat do archivu (Multimediaexpo.cz:Archiv žádostí o komentář).

Stručný návod
 1. Na tuto stránku vložte [[/Problém který chcete řešit]] a uložte stránku
 2. Po uložení se zde objeví červený odkaz /Problém který chcete řešit, klikněte na něj
 3. Napište == Problém který chcete řešit == a zdůvodnění (užijte strukturu na příkladu /Redaktor:Zlobivý) a výsledek uložte.
 4. Odkaz vložte i na Portál Multimediaexpo.cz.

Žádost o komentář slouží jako místo, kde mají redaktoři možnost explicitně požádat komunitu Multimediaexpo.cz o vyjádření k existujícímu sporu o článek, sporu na diskusních stránkách nebo k chování redaktora.

Obsah

Obsah článků

Každý může navštívit uvedené články a snažit se pomoci dosáhnout shody, pomoci s formulováním NPOV vyjádření, přispět nezaujatým pohledem a podobně.

Žádosti přidávejte seznamu na stránce Žádost o komentář. Žádost by měla obsahovat odkaz na relevantní diskusní stránku a stručné neutrální vyjádření, o co se spor vede. Neuvádějte zde žádné argumenty a přidané položky nepodepisujte.

Příklad na ukázku:

Chování redaktorů

Tato sekce slouží k diskusi o chování uživatelů, kteří údajně porušili pravidla a doporučení Multimediaexpo.cz. Širší komunita redaktorů tak má prostor, aby se vyjádřila k nějakému chování, případně mohou redaktoři navrhovat, jak chování zlepšit. Předpokládá se, že pokud komunita zřetelně vyjádří, že je něco nepřijatelné, uživatel takové chování nebude opakovat.

Pro přidání žádosti o komentář prosím dodržujte tento postup:

 • Žádost o komentář je už dosti vážným krokem v řešení konfliktů. Přidat sem žádost o komentář je přijatelné, jen pokud se alespoň dva redaktoři prokazatelně pokusili řešit stejnou záležitost dohodou nebo domluvou na uživatelově stránce nebo diskusních stránkách. Pokus o domluvu se musí týkat stejného typu jednání.
 • Ke každé žádosti se zřídí subsekce v této sekci. Ta má (povinně) tuto strukturu
  • Musí začínat stručným, maximálně neutrálním popisem údajně závadného chování.
  • Dále je vhodné zařadit konkrétní příklady (formou linků do historie rozdílů, diskusní stránky a podobně).
  • Dále musí následovat odkazy na pokus o domluvu.
  • Následuje sekce, kde mohou uživatelé podepsat, že s výše uvedenou formulací problému souhlasí.
  • Následuje sekce, kde má prostor pro vyjádření komentovaný uživatel.
  • Následuje obecná diskuse.
  • Pokud to povaha problému umožňuje, může následovat návrh řešení. Návrh mohou podepsat Redaktoři, kteří s ním souhlasí.

Seznam řešených žádostí

Obsah stránek

Chování redaktorů

Ostatní