Multivibrátor

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Multivibrátor je technické zařízení, které automaticky přechází mezi několika diskrétními stavy. Lze jej realizovat mechanicky (kyvadlo či nepokoj v hodinkách), pneumaticky (starší verze schodišťového spínače), či elektricky. Účelem je generovat pulzy, či signál s určitým zpožděním.

Rozlišuje se:

  • monostabilní multivibrátor, který se vždy vrací do předem daného stavu. Např. schodišťový automat po uplynutí nastavené doby vždy zhasne.
  • bistabilní multivibrátor, který po nastavené době přepne do druhého stavu (ze dvou)
  • astabilní multivibrátor, který periodicky prochází dostupné stavy (např. blikač v autě)

V elektronice je multivibrátor obvykle realizován pomocí kondenzátoru a pomocného obvodu, který jej nabíjí a vybíjí přes určitý odpor. Velmi populární je realizace pomocného obvodu pomocí integrovaného obvodu „555“, který vyrábí mnoho výrobců součástek.

Externí odkazy