Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Mutant

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Mutant je organismus, který se díky mutaci (resp. mutacím) v některé podstatné vlastnosti (vlastnostech) výrazně odlišuje od ostatních jedinců svého druhu (resp. populace). Řada technik genového inženýrství (zejména v oblasti genového inženýrství rostlin a mikroorganismů) spočívá v úmyslné výrobě mutantů za pomoci umělého vyvolávání mutací (například ozařováním za pomoci radioaktivního záření či chemických mutagenů) a naději, že některý s mutantů vykáže využitelné pozitivní vlastnosti.

Mutanti v kultuře

Mutanti jakožto inteligentní bytosti často vystupují v počítačových hrách a sci-fi nebo fantasy dílech. V řadě z nich je vztah společnosti k mutantům, využívání jejich mimořádných schopností i etika jejich cíleného vytváření hlavním tématem díla a pomáhají vytvářet dějové zápletky. Často zde ovšem dochází k záměně významu u slov mutant, geneticky modifikovaný organismus či tvor a někdy i kříženec (první pojem označuje organismus, který vznikl náhodnými mutacemi, byť třeba uměle vyvolanými, druhý zahrnuje mimo to i organismy vytvořené či pozměněné cílenou modifikací spočívající v zanesení konkrétních cizorodých genů, třetí potomka mezidruhového křížení).


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace