Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Hlasování o smazání

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Rozumíte pravidlům?
Ano ... přeskočit na hlasování

Hlasování o smazání (slangově též HoS, VfD, nebo vzácněji AfD z anglického Votes, resp. Articles for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, které stránky (především encyklopedická hesla v hlavním jmenném prostoru, ale i stránky v jiných jmenných prostorech, šablony, kategorie či soubory) nevyhovují kritériím pro zahrnutí ve Multimediaexpo.cz a mají být smazány. O každém takovém případu se koná veřejné hlasování, aby se pokud možno dosáhlo konsensu, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) Multimediaexpo.cz.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Multimediaexpo.cz měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat.

Jak navrhnout stránku na smazání

Předpokládejme, že se vám nelíbí stránka Velký modrák. K tomu, abyste tuto stránku navrhli na smazání, jsou zapotřebí následující kroky:

1/4 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{VfD}}.

2/4 Vytvoření hlasovací podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má hlasovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

3/4 Zařazení podstránky do seznamu

Po kliknutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve , a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

4/4 Oznámení o návrhu

Nezapomeňte vložit upozornění na nový návrh na Co se děje do rubriky Hlasování o smazání. Nakonec můžete odkaz na něj vložit také do šablony {{OznámeníRC}}, kde se ale uživatelům, kteří si to explicitně nenastavili v CSS, nezobrazí.

Pravidla hlasování o smazání

Kdo může hlasovat

Doba hlasování

Platně hlasovat a měnit nebo rušit hlas je možno jen po vyhlášenou dobu, která je standardně přesně jeden týden (7×24 h) od zařazení do hlasování; zařazením do hlasování se rozumí založení hlasovací podstránky a její vložení na tuto stránku bezprostředně následované oznámením na stránce Co se děje (při pozdním provedení některého z těchto úkonů se konec hlasovací doby odpočítává od pozdějšího úkonu). Označit hlasování jako ukončené a zaarchivovat jej může kterýkoliv wikipedista kdykoliv po uplynutí této doby nebo je-li hlasování z důvodu přepracování článku neaktuální (viz níže), a to podle návodu; má-li však stránka být smazána, může to provést jen správce.

Zrušení hlasování

V případě, že je článek během hlasování podstatně přepracován, a to tak, že zanikne nebo je výrazně oslaben důvod, proč byl článek na smazání navržen a proč někteří pro smazání hlasovali, stává se hlasování neaktuální. Protože však mohou být spory o tom, zda změna článku byla natolik zásadní, aby bylo hlasování stornováno, měl by wikipedista, který článek upravoval, v komentáři u hlasování zřetelně uvést, zda si přeje v hlasování pokračovat či jej prodloužit, a pokud nikoliv, měl by hlasování neprodleně sám ukončit a zaarchivovat nebo o to jednoznačně požádat. Může však být podán nový návrh na smazání (zahájeno nové hlasování).

Pokud navrhovatel změní během hlasovací doby názor, aniž by byl článek výrazně změněn, není to důvodem ke zrušení hlasování.

Výsledek hlasování a další postup

Stránka bude smazána po uzavření hlasování, pokud ze všech, kdo oprávněně hlasovali, hlasovaly pro smazání stránky nejméně 2/3 a mezi nimi jsou nejméně dva lidé netotožní s navrhovatelem.

Obecně pokud hlasování o článku skončí s výsledkem nemazat, článek by již neměl být znovu nominován. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby lidé změnili svůj hlas, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu hlasování o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazána, se má vložit odkaz na zaarchivovanou hlasovací stránku pomocí šablony {{Vfd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní hlasování

Jak přidat svůj hlas nebo komentář

Při hlasování editujte jen příslušnou sekci, a to buď kliknutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté se přidejte k číslovanému seznamu v příslušné podkapitole hlasování (tedy k Smazat nebo Ponechat): napište # ~~~~.

Smazat, nebo ponechat?

Jste-li názoru, že kandidát na smazání v této formě nemůže zůstat, ale přepracování by bylo vhodné, musíte hlasovat s komentářem smazat nebo přepracovat, riskujete ovšem, že bude smazán bez přepracování. Hlasujete-li ovšem nechat a přepracovat, tak váš hlas způsobí, že text pravděpodobně smazán nebude, avšak nikdo ho nepřepracuje – tedy rovněž přesný opak vašeho úmyslu. Totéž platí pro alternativy smazat nebo přesunoutnechat, ale přesunout apod. Spolehlivější cestou k záchraně článku je pustit se přímo do přepracování.

Komentáře

Hlasy je vhodné stručně komentovat; pokud na komentáře někdo reaguje nebo vznikne diskuse s delšími příspěvky, je lepší je oddělit mimo hlasování do zvláštní sekce. V každém případě je třeba dbát na to, aby reakce a poznámky v hlasování nepoškodily číslování seznamu (pro komentáře k cizím hlasům tak používat odsazení ve formě #: bezprostředně pod nimi).Stránky navržené ke smazání


(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace