Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Nápověda:Kategorie

Z Multimediaexpo.cz

Software MediaWiki, na kterém Multimediaexpo.cz běží, umožňuje členit články do kategorií. Kategorie umožňují čtenářům hledat články podle tématu, do jisté míry také nahrazují různé ručně udržované seznamy.

I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž vytvářejí stromovou strukturu. Ovšem jeden článek či kategorie může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česká republika, tak Kategorie:Literatura).

Pro prohlížení stromu kategorií je asi nejlépe začít na Kategorie:Základní kategorie nebo Kategorie:Hlavní strana. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Diskuse, které kategorie by měly existovat, se nachází na stránce Multimediaexpo.cz:Kategorizace.

Obsah

Používání kategorií

Jmenný prostor Kategorie se skládá ze stránek, z nichž každá reprezentuje tzv. kategorii. Stránku můžete umístit do kategorie přidáním [[Kategorie:něco]] do textu stránky (kde něco je název kategorie).

Například abyste zařadili článek Miloš Forman do kategorie „Český režisér“, je třeba do něj vložit [[Kategorie:Český režisér]]. Pro software není podstatné umístění odkazu, ale ve Skins.cz je pravidlem vložit ho na konec textu, za externí odkazy.

Stránka kategorie obsahuje text, který lze editovat stejně jako u jiných stránek. Ale při zobrazení stránky s názvem „Kategorie:něco“ je ve druhé části stránky automaticky generován abecední seznam všech článků, které do kategorie patří.

Podkategorie

Samotná kategorie může také být součástí jiné kategorie. Při zobrazení stránky s kategorií, jejíž obsahem je jiná kategorie, se také vytvoří abecední seznam podkategorií.

Například můžete editovat Kategorie:Spisovatelé podle zemí a přidat odkaz [[Kategorie:Spisovatelé]]. Kategorie Spisovatelé podle zemí se stává podkategorií kategorie Spisovatelé.

Kategorie, do kterých stránka patří

Stránky včetně kategorií mohou patřit do více různých kategorií. Kategorie, do kterých stránka patří, jsou zobrazovány na jednom místě v závislosti na stylu (dole ve stylu Monobook, nahoře ve stylu Standard), bez ohledu na to, kde se vyskytují v textu.

Kategorie a stránky kategorií

Všechny kategorie, které jsou ve Skins.cz použity, můžete vidět na Speciální:Categories. Obsahuje abecední seznam všech (neprázdných) kategorií bez ohledu na to, zda kromě podkategorií nebo zařazených článků obsahují vlastní text.

Stránky ve jmenném prostoru Kategorie, ale kromě seznamu článků a podkategorií mohou obsahovat vlastní text. Tento text je obvykle velmi krátký (např. „Viz hlavní článek Česko“), nebo velmi často úplně chybí. V textu stránky kategorie by však měly být odkazy pro zařazení kategorie do nadřazené kategorie a odkazy na tuto kategorii v jiných jazycích.

Pokud nějaká kategorie nemá vlastní stránku s textem, zobrazují se odkazy na ní červeně (stejně jako odkazy na běžné neexistující stránky). Pokud zařadíte článek do kategorie, která se zobrazuje červeně, může to znamenat :

  1. špatně jste zapsali název kategorie:
    • překlep (např. [[Kategorie:Fxzika]]),
    • neodpovídající název (např. neexistující [[Kategorie:Částicová fyzika]] místo existující Kategorie:Fyzika částic),
  2. nebo příslušná kategorie dosud neexistuje.

Pokud to nebyl pouhý překlep, měli byste se podívat, jestli neexistuje nějaká jinak pojmenovaná kategorie, do které by článek patřil (např. pohledem do Kategorie:Fyzika). Pokud ne, kliknutím na červený odkaz se otevře editace stránky kategorie. Do ní vložte zařazení do nadřazené kategorie, odkazy na cizojazyčné verze této kategorie a případně i stručný text o kategorii a stránku uložte.

Nastavení klíčů pro řazení

Pokud chcete řadit článek v seznamu kategorie jinak než abecedně podle jeho názvu (nejčastěji tedy u biografických hesel, která se řadí až podle příjmení), použijte následující formát odkazu: [[Kategorie:něco|klíč řazení]] (kde něco je jméno kategorie a klíč řazení je hodnota pro řazení.).

Například přidat článek pojmenovaný Albert Einstein do kategorie „Osobnosti“ a zařadit ho v ní jako „Einstein, Albert“ (takže se bude řadit pod písmeno E, nikoliv pod písmeno A) se docílí zápisem [[Kategorie:Osobnosti|Einstein, Albert]].

U klíče pro řazení se rozlišují malá a velká písmena, takže [[Kategorie:The Foobar|Foobar]] je zařazeno před [[Kategorie:The Bar|bar]].

Odkazy na kategorii

Pokud potřebujete odkázat na kategorii, aniž by do ní byl tím článek zařazen, použijte následující formát odkazu: [[:Kategorie:něco]] (kde něco je jméno kategorie), tedy s přidanou dvojtečkou před slovem Kategorie.

Podobnost s „Odkazuje sem“

Kategorie je trochu podobná stránce Odkazuje sem, ovšem bere v úvahu pouze speciální odkazy na kategorie. Ale Odkazuje sem je spíše vedlejším produktem odkazů, které mají primární smysl samy o sobě, zatímco odkazy na kategorie jsou vkládány specificky za účelem vytváření stránek kategorií.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky ap. je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za neškodné.