Nápověda:Podčlánky

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Podčlánky nebo Subčlánky nebo Podstránky (anglicky: Subpages) umožňují hierarchické uspořádání wiki stránek. Jednotlivé úrovně hierarchie jsou v názvech stránek oddělené běžnými lomítky ( / ).

Obsah

Jmenné prostory

Funkce podčlánků je v hlavním jmenném prostoru MediaWiki (NS_MAIN) standardně vypnutá, ale používá se na diskusích a stránkách uživatele.

V jmenných prostorech, ve kterých je tato funkce vypnuta, jsou všechny případné lomítka ( / ) v názvu stránky součástí názvu a nemají žádný speciální význam.

V Multimediaexpo.cz je však funkce podčlánků aktuálně zapnuta i v hlavním jmenném prostoru, protože nabízí zajímavé efekty a vlastnosti. Tato funkce je primárně určena pro Katalog firem, kde nabízí zásadní vylepšení při tvorbě firemních prezentací. V nekomerční encyklopedii asi nebude její využití tak výrazné a v některých článcích může přinášet i menší problémy (např. OS/2). Používání lomítek v běžných názvech věcí a produktů však patří spíše mezi zajímavé rarity.

Lomítka ( / ) v názvu stránky rekurzivně rozdělují stránky na jednu hlavní a podstránky, například:

Příklad stránky
Příklad stránky/Nějaká podstránka
Příklad stránky/Nějaká podstránka/Nějaká pod-pod-stránka

V horní části každé podstránky se automaticky zobrazuje odkaz hlavní stránku. V případě pod-pod-stránek se zobrazí několik odkazů na vyšší úrovně. Všimněte si, že tyto odkazy se nebudou zobrazovat, dokud nebude hlavní stránka vytvořena.

Zobrazení podstránek

Multimediaexpo.cz obsahuje speciální rozšíření pro pod-články (sub-články) — SubPageList. [1]
Každý uživatel může navíc využívat speciální stránku v redakčním systému — Speciální:PrefixIndex. Například:

Speciální:PrefixIndex/Uživatel_diskuse:Sysop/

Možné problémy

Lidé při organizaci informací instinktivně uvažují hierarchicky, což může neustále svádět k používání podstránek. Využívání podstránek však může být někdy na škodu. Uvědomte si, že název stránky s lomítkem je obvykle delší, obtížněji zapamatovatelný a z toho důvodu je na něj komplikovanější vytvořit odkaz.

Někteří považují za elegantnější, když se stránky pojmenovávají jednoduše a předvídatelně, s plochou strukturou názvů stránek.

Reference

  1. Mediawiki.org – SubPageList

Externí odkazy


200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace