Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Pravopis

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Pravopisná a gramatická správnost textu zvyšuje jeho čitelnost a umožňuje čtenáři soustředit se na obsah. Uvidíte-li v kterémkoli článku pravopisnou chybu, neváhejte ji opravit. Držte se přitom platných Pravidel českého pravopisu (včetně tzv. Pilipova dodatku), Slovníku spisovné češtiny a Akademického slovníku cizích slov.

  1. V případě nejasného výkladu Pravidel se obraťte na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český a nepřehlédněte často kladené dotazy.
  2. Nejasnosti a výjimky, které už byly v Multimediaexpo dříve vyřešeny, najdete v tabulce níže na této stránce (Multimediaexpo.cz:Pravopis). Nediskutujte o nich zbytečně znovu. Zde uvedená dohoda mezi redaktory má dokonce větší váhu než konkrétní výklad Pravidel.
  3. Umožňují-li Pravidla více variant téhož slova, musí být konzistentní text celého článku a název hesla. Ostatní tvary názvu by měly existovat jako přesměrování. Při výběru z více variant je třeba dát přednost formě stylově neutrální nebo takové, která se výrazně častěji používá v jiných textech. Jsou-li obě varianty rovnocenné, například kurz a kurs, zvolte pro svůj text podle svého vkusu a v ostatních článcích pravopis neměňte. Rozhoduje autor největší části textu hesla.
  4. Odborné názvosloví může být někdy v rozporu s obecnými Pravidly, například chemické názvosloví. V článcích o daném oboru pak české Multimediaexpo dává přednost oficiálním zvyklostem daného oboru. V chemických článcích píšeme vždy ethanol a nikoli etanol. To proto, aby odborníci mohli do Multimediaexpo.cz psát, jak jsou zvyklí. Ovšem v úvodu článku musí být tučně napsaná i forma podle Pravidel a musí z ní existovat přesměrování. V článku o bramborách, který není primárně o chemii, má ale přednost tvar etanol, podle slovníku Pravidel.
  5. Citát z historického textu můžete napsat jak moderním přepisem tak i původním pravopisem. V citacích, které respektují originál, tedy nic neopravujte. Pokud Vám text připadá nesrozumitelný pro dnešního Čecha, můžete vedle přidat moderní přepis.

Podívejte se též na

(Tato a další sekce nejsou součástí závazného pravidla)

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace