Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Uživatelské jméno

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Při vytváření nového účtu je jednou z věcí, které si musíte zvolit, vaše uživatelské jméno, které budete na Multimediaexpo.cz používat. Tato stránka poskytuje několik rad na toto téma.

Podívejte se také na: Nápověda:Jak se přihlásit

Obsah

K čemu slouží uživatelské jméno?

Uživatelské jméno se připojí k popisu každé editace, kterou provedete (pokud se před tím přihlásíte). To je důležité pro určení zodpovědnosti za změny v článku, ale také z hlediska autorského práva – pokud se např. někomu líbí váš příspěvek a rád by ho použil za podmínek neslučitelných s podmínkami licence GFDL, která ve Multimediaexpo.cz platí, může podle toho zjistit autora a např. na vaší diskusní stránce vás požádat o povolení vaše dílo použít. Obecně se tedy dá říci, že vaše uživatelské jméno je použito pro označení vašeho autorství.

Pokud se vám vaše uživatelské jméno nelíbí, můžete si je nechat změnit – viz níže.

Pokud k tomu nemáte zvlášť dobrý důvod, nevytvářejte pro sebe více uživatelských účtů.

Volba uživatelského jména

Nejlepším uživatelským jménem je obvykle vaše skutečné jméno, nebo vaše dlouhodobě používaná internetová přezdívka. Zvolte si prosím takové jméno, které nám všem umožní tvorbu encyklopedie – vám nebude vadit se jím podepisovat, nám nebude vadit ho číst a spolupracovat s člověkem, který se tak podepisuje.

Uvědomte si, že kontroverzní jméno může způsobit, že ostatní na vás budou hledět s předsudky. Doporučujeme se vyhnout

  1. jménům politických, vojenských nebo náboženských osobností či událostí,
  2. libovolným jménům, která by mohla být považována za urážlivá nebo za propagaci názorů nějaké veřejně činné osobnosti.

Cílem je, abyste byli hodnoceni podle svých příspěvků, ne na základě emocionální reakce na kontroverzní podpis. Vhodný výběr uživatelského jména je i ve vašem zájmu, takže volte opatrně. Pamatujte, že jste součástí komunity.

Skutečná jména versus přezdívky

Dříve se na mnoha wiki doporučovalo používat skutečná jména místo přezdívek kvůli předpokladu, že uživatel, který se pod příspěvek podepíše svým skutečným jménem, bude spíše přispívat hodnotně než ten, který se podepisuje pouze přezdívkou. Dosavadní zkušenosti na českém internetu i české Wikipedii tento předpoklad zvláště nepodporují a komunita nemá nic ani proti jedné možnosti: pokud již máte svou stálou přezdívku jinde (ať na internetu nebo mimo něj) a chcete ji používat, je to zcela v pořádku; na druhou stranu pokud žádnou nemáte ani vás nenapadá, může být skutečné jméno nejlepším řešením.

V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že podle některých právních systémů je autorské dílo napsané pod pseudonymem chráněno kratší dobu než autorské dílo označené skutečným jménem autora. (U pseudonymních děl se autorská práva chrání 70 let od data zveřejnění, na rozdíl od 70 let od smrti autora u děl se známou osobou autora.)

Nepoužívejte skutečná jména známých osobností (živých nebo nedávno zemřelých v nedávné minulosti). Mnoho uživatelů je pokládá za příliš rušivá a mohou žádat, abyste si je změnili. Vytvořit si uživatelské jméno známé osoby a pak provádět narušující úpravy článků jejím "jménem" nebo ve snaze je zdiskreditovat nejspíše povede k opatřením uvedeným v sekci Nevhodná uživatelská jména.

Velikost písmen v uživatelském jménu

První písmeno každého uživatelského jména na Multimediaexpo.cz musí být velké. Pokud si např. založíte účet s názvem „moje jméno“, bude automaticky převedeno na „Moje jméno“.

Pokud je vaše uživatelské jméno složeno z více slov, budete patrně chtít použít velké první písmeno i u ostatních slov (pokud jsou to vlastní jména).

Nevhodná uživatelská jména

Účelem uživatelských jmen je identifikovat a rozlišovat přispěvatele, což slouží ke vzájemné komunikaci a zaznamenávání editací. Uživatelské jméno není místo pro vyjádření názoru či napadání. Nikdo nemá na žádné konkrétní uživatelské jméno nárok. Ačkoliv svérázná a zajímavá uživatelská jména mohou Multimediaexpo.cz obohatit, nejsou nezbytně nutná. Jako uživatelské jméno není vhodná e-mailová adresa, neboť se může stát další položkou do sbírky robotů, které po Internetu sbírají adresy pro spamery a následné zasílání spamu.

Výslovně jsou na Multimediaexpo.cz zakázány některé druhy jmen:

Úmyslně matoucí jména: jména, která se mohou plést se jménem jiného uživatele Multimediaexpo nebo s nějakou funkcí programového vybavení. Pokud vaši obvyklou přezdívku již používá někdo jiný, zvažte, zda není vhodnější použít vaše skutečné jméno či nějakou vaši jinou přezdívku. Nepoužívejte jména jako Poslední změny, Správce apod.

Obtížně zobrazitelná jména: jména, která většina uživatelů nedokáže snadno napsat na klávesnici či zobrazit v prohlížeči. Programové vybavení Wikipedie umožňuje zvolit si jméno z celého bohatství Unicode znaků, ale nejbezpečnější bude, když si zvolíte jméno ze znaků české abecedy a číslic. Použít libovolné znaky můžete v podpisu (viz níže).

Nedostatečná rozlišovací schopnost: jména, která jsou velmi obtížně rozenatelná od již existujících uživatelských jmen (např "Jan__Novák" a "Jan_Novák" se liší pouze v počtu mezer), nebo jména, která jsou nepřehledná a dělají problém ostatním při oslovování, psaní o daném uživateli apod. Příkladem takových nevhodných jmen jsou samá čísla (např. "5487112548") nebo neuspořádané shluky písmen (např. "opiuasererweefuis").

Provokující jména: jména, která rozptylují pozornost přispěvatelů od tvorby encyklopedie nebo je urážejí, nejsou na Multimediaexpo dovolena. Mezi taková jména patří například:

Obtěžující či pomlouvačná jména: obtěžování a pomlouvání na Multimediaexpo nepatří v žádném případě. Navíc, vaše uživatelské jméno není nástroj k napadání ostatních uživatelů, se kterými jste ve sporu. Vaše jméno by nemělo sloužit k urážení jiných uživatelů, uživatelských jmen, článků či činnosti. Uživatelské jméno by nemělo pomlouvat jiné osoby, firmy či skupiny, bez ohledu na to, zda jsou uživateli Multimediaexpo.

Podpisy

V uživatelském nastavení si můžete zvolit alternativní podpis, který se bude používat v diskusích místo vašeho uživatelského jména (podle kterého se jmenuje vaše uživatelská stránka ve jmenném prostoru Uživatel). Všeobecně se dá říct, že se na alternativní podpis vztahují stejná pravidla jako na vlastní uživatelské jméno.

Alternativní podpis může být pojat kreativněji, např. s využitím ornamentálních znaků Unicode (např. ☻♂♖♥★). Používání obrázků se v alternativním podpisu nedoporučuje z několika důvodů:

Nepoužívejte v podpisu blikání, většině uživatelů to je nepříjemné.

Podpis lze se znalostí kódu wiki využívat i k začleňování důmyslnějších odkazů. Ve svém nastavení si můžete zvolit, že budete používat neupravený podpis, do kterého pak můžete vkládat i wikiodkazy a formátování (např. [[Uživatel:VašeJméno]] ([[Uživatel diskuse:VašeJméno|diskuse]]) způsobí, že podpis bude kromě vaší uživatelské stránky vést i na vaši diskusi). Pokud tuto volbu nezaškrtnete, MediaWiki z vašeho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vaši uživatelskou stránku.

Pokud možno se však snažte udržet svůj podpis co možná nejkratší, protože dlouhé podpisy znepřehledňují zdrojový text stránek a tím ztěžují práci ostatním přispěvatelům.

Změna uživatelského jména

Pokud dodatečně dospějete k přesvědčení, že jste si vybrali uživatelské jméno špatně, popřípadě se najde dostatečný počet lidí, kteří je považují za nevhodné, může být změněno (se zpětnou platností). Změnit uživatelské jméno vám může libovolný byrokrat (správce se zvláštními právy). Pokud si přejete změnit své uživatelské jméno, proveďte následující postup:

  1. Zkontrolujte, že vaše nové jméno dosud není použito jiným uživatelem (seznam uživatelů). Nezakládejte účet s novým jménem!
  2. Přihlašte se pod svým stávajícím účtem a na stránce Multimediaexpo.cz:Potřebuji pomoc požádejte o změnu jména.
  3. Jakmile bude vaše uživatelské jméno změněno, budou všechny vaše editace přiřazeny k vašemu novému uživatelskému jménu; můžete vytvořit a případně požádat o zablokování účtu pod vaším původním uživatelským jménem, aby se zabránilo pokusům o podvod.
  4. Zřejmě budete chtít přesunout vaši uživatelskou a diskusní stránku na nový název.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace