Německá křesťansko sociální strana lidová

Z Multimediaexpo.cz

Německá křesťansko sociální strana lidová (německy Deutsche Christlichsoziale Volkspartei, DCV) byla sudetoněmecká katolická strana existující v období první republiky v letech 19191938. Hlavní představitelé byli Robert Mayr-Harting, Karl Hilgenreiner a Erwin Zajiček. Tiskový orgán byl Deutsche Presse.

Ideologie

Strana vznikla počátkem listopadu roku 1919. Ideologií strany se stala sociální křesťanská demokracie (či křesťanský socialismus). Její vliv postupně rostl, částečně i na úkor německých negativistických stran. Ve straně se mezi prvními objevil názor nutné spolupráce s československým státem, kterou ale vedení strany podmiňovalo nejen již existující rovností všech občanů, ale také formálně zakotvenou rovnoprávností národnostních kolektivů.

Posléze, v polovině dvacátých let se vedení strany definitivně připojilo k aktivismu a vládní spolupráci. Strana byla jednou z aktivistických demokratických stran, vyslovila se pro demokratickou republiku a pro německé národnostní požadavky v Československu. Vycházela z programu rakouských křesťanských sociálů.

V letech 1926-1929 a 1936-1938 byla zastoupena v několika prvorepublikových vládách (Antonín Švehla III., František Udržal I. a Milan Hodža II. a III.. V březnu 1938 se strana pod tlakem henleinovců rozpadla a ve své většině splynula s Sudetoněmeckou stranou.

Reference