Navigace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli, moři či obecně v nějakém prostoru (ještě obecněji v nějaké situaci) stanovit svou polohu (nebo polohu jiného přemisťovaného objektu) a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější (například nejrychlejší, nejkratší atd.). Termín je odvozen z latinského slova navis znamenajícího loď, původně slovo znamenalo plavbu po moři, význam se metonymicky přenesl na zjišťování polohy a směru a volbu trasy a metaforicky rozšířil na další druhy dopravy a další činnosti. Navigace může být prováděna například těmito způsoby:

Říční navigace je pojem s příbuzným, ale odlišným významem: označuje stavební úpravy a stavební prvky, které mají vést vodní tok (řeku) i v případě povodně tak, aby se nerozlévala do zástavby nebo do krajiny. Navigovaným objektem je tedy voda ve vodním toku.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace