Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Nebeský rovník

Z Multimediaexpo.cz

Nebeský rovník je vůči rovině ekliptiky skloněný o ~23.5°

Nebeský rovník anebo světový rovník je kružnice na nebeské sféře, která je průmětem zemského rovníku. Jeho sklon vůči rovině ekliptiky je okolo 23,5°. Nebeské objekty v blízkosti nebeského rovníku jsou viditelné téměř na celém světě, ale kulminují v zenitu jen v tropických oblastech.

Nebeský rovník je též základní rovina pro rovníkové souřadnice prvního i druhého druhu. Při souřadnicích 2. druhu je začátkem souřadnicové soustavy jarní bod - průsečík světového rovníku a ekliptiky. Druhý průsečík světového rovníku a ekliptiky se nazývá podzimní bod a nachází se v souhvězdí Panny.

Nebeský rovník prochází všemi následujícími souhvězdími:

Poznámky