Nominativ

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus [casus] od nominare = nazývat) je mluvnický pád vyjadřující základní, slovníkový tvar (lemma) skloňovaného jména. V mnoha jazycích včetně češtiny se nominativ označuje jako 1. pád.

Obsah

Nominativ v češtině

Nominativu přísluší pádová otázka kdo, co?. V češtině se nominativem (1. pádem) vyjadřuje:

a také větný člen, který se s podmětem shoduje, tj.:

Kromě toho se nominativ používá tam, kde vyjadřuje název něčeho přívlastkem, který se v ostatních pádech s určovaných jménem v pádě neshoduje (v kraji Vysočina, o knize Babička, v deníku Právo). Takto užitému 1. pádu říkáme nominativ jmenovací. Nominativ se vyskytuje také v jednočlenných větách jmenných (Letadlo!), zejména pak v nápisech (Radnice, Východ), nadpisech (Nominativ) a titulech (Psohlavci).

Nominativ v němčině

V němčině má nominativ následující funkce:

Reference

  1. Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois. Stručná mluvnice česká. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, s. 56. ISBN 80-7168-555-0.
  2. Gallmann, Peter. Duden – Die Grammatik. 7. Aufl. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2005. s. 817–822. ISBN 3-411-04047-5.

Související článkyOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace