Opakovač

Z Multimediaexpo.cz

Opakovač (anglicky repeater) je elektronický aktivní síťový prvek, který přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále. Tak je možné snadno zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Opakovače patří do první (fyzické) vrstvy referenčního modelu OSI, protože pracují přímo s elektrickým signálem.

Obsah

Digitální komunikace

V digitálních komunikačních systémech, je za repeater označováno zařízení, které přijímá digitální signál na elektromagnetických nebo optických přenosových médiích a regenerovaný jej vysílá do další větve média. Repeater vyrovnává útlum způsobený elektromagnetickým polem nebo ztrátami v médiu. Více repeaterů za sebou, umožňuje ještě více prodloužit dosah signálu - neplatí u ethernetu z důvodu použití kolizních protokolů CSMA/CD, založených na možnosti detekovat kolize a na předpokladu, že kolizi dokáží rozpoznat všechny uzly. Použití opakovačů totiž vnáší nezanedbatelné zpoždění do celkové doby, kterou signálu trvá, než urazí cestu z jednoho konce sítě na druhý. Pokud by tato doba přesáhla určitou hranici, mohlo by dojít k velmi zajímavé, ale bohužel velmi nežádoucí situaci: kolize by byla detektovatelná jen v části sítě, a nikoli v celé síti (například jen "uprostřed", a nikoli "na koncích")

Repeater odstraňuje nechtěný šum v příchozím signálu. Na rozdíl od analogového signálu, může být digitální, je-li příliš slabý nebo poškozený, analyzován a opraven. Analogový signál bývá zesílen pomocí zesilovačů, které stejně tak, jako data, boužel zesilují i šum.

Protože digitální signál závisí na přítomnosti, nebo absenci napětí, má tendenci zkreslovat se mnohem rychleji, než analogový signál, potřebuje mnohem častější opakování. Tam kde se analogové repeatery umisťují až v osmnácti kilometrových intervalech, digitální přibližně ve dvou až šesti.

Bezdrátové komunikace

U bezdrátových systémů se repeater skládá z radio přijímače, zesilovače, vysílače, izolátoru a dvou antén. Vysílač generuje signál na odlišné frekvenci od signálu na vstupu - toto se nazývá frequency offset a je nezbytný k ochraně vstupu před zarušením od zesíleného signálu na výstupu. Izolátor v tomto případě poskytuje dodatečnou ochranu. Opakovače se strategicky umisťují na střechy vysokých budov, vrcholky kopců a podobně. Takto se dá jednoduše zvýšit výkon i pokrytí bezdrátové sítě.

Satelitní komunikace

Repeter, častěji nazýván transponder (česky retranslátor), přijímá signál a přeposílá jej, často na odlišných frekvencích do cílové lokace.

Mobilní komunikace

Zařízení pro posílení GSM signálu v místech, kde není nebo není dostatečně silný (např. sklepy budov, garáže, vlaky…).

Optická vlákna

Repeater je složen z fotobuňky (přijímače), zesilovače a světlo emitující (LED) nebo infra-diody (IRED). Optický signál nejprve převede na elektronický a po z restaurovnání opět na optický, který je vysílán dále do optického vlákna. Optické opakovače pracují s mnohem menšími výkony, než opakovače bezdrátové, a také jsou mnohem jednodušší a levnější. Přesto jejich výroba vyžaduje mnohem vyšší přesnost a kvalitu k minimalizaci vnitřního šumu elektronických obvodů.

Radiotechnika

Opakovače jsou využívány i komerčními radio stanicemi, nebo radioamatéry k oddělení signálu v jejich frekvenčním rozsahu od jednoho přijímače ke druhému.

Exteerní odkazy