Ostrovy Juana Fernándeze

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Poloha Ostrovů Juana Fernándeze o orthografické projekci
Město San Juan Bautista v Cumberlandském zálivu na Ostrově Robinsona Crusoe

Ostrovy Juana Fernándeze jsou skupinou chilských ostrovů, nalézajících se v Tichém oceáně, 667 km západně od chilského pobřeží. Souostroví se skládá z ostrovů:

Ostrovy administrativně patří do chilského regionu Valparaíso (do kterého také patří Velikonoční ostrov). Celková rozloha ostrovů je 181 km², z čehož 93 km² připadá na Ostrov Robinsona Crusoe. Podle sčítání lidu z roku 2002, žilo na ostrovech 667 lidí; převážná většina pak v hlavním městě San Juan Bautista, nalézajícím se v Cumberlanském zálivu, na severním pobřeží ostrova.

Obsah

Historie

Souostroví bylo objeveno 22. listopadu 1574 španělským mořeplavcem Juanem Fernándezem, který se plavil mezi Peru a Valparaísem a náhodně se odchýlil od plánovaného kursu. Ostrovy pojmenoval na Más Afuera, Más a Tierra a Islote de Santa Clara. V sedmnáctém století byly ostrovy používány jako trestanecká kolonie a byly také útočištěm pirátů. Roku 1966 přejmenovala chilské vláda ostrov Isla Más Afuera na Ostrov Alexandra Selkirka a Isla Más a Tierra na Ostrov Robinson Crusoe ve snaze o podpoření turistického ruchu.

Geologie

Ostrovy jsou vulkanického původu. Radiometrické měření dokázalo, že Santa Clara je nejstarším ostrovem souostroví. Vznikla před 5,8 miliónem let. Ostrov Robinsona Crusoe existuje 3,8 až 4,2 miliónů let a Ostrov Alexandra Selkirka 1 až 2,4 miliónu let. Ostrov Robinson Crusoe má největší rozlohu z ostrovů souostroví - 93 km². Nejvyšší horou je El Yunque, vysoká 916 metrů. Ostrov Alexandra Selkirka má plochu 50 km² a jeho nejvyšší místo je vrchol Los Innocentes, ve výšce 1319 metrů. Ostrov Santa Clara má plochu 2,2 km² a dosahuje výšky 350 metrů.

Podnebí

Klima souostroví je subtropické, ovlivňované Humboltovým proudem. Teplota se ročně pohybuje v rozmezí 3-34 °C, s průměrem 15,4 °C.

Flóra

Na souostroví se vyskytuje 209 původních druhů cévnatých rostin, z nichž přibližně 150 druhů jsou kvetoucí rostliny a 50 druhů kapradiny. 126 druhů, tedy 62% jsou endemické rostliny z čeledi Lactoridaceae. Mnoho druhů jsou charakteristické rostliny pro antarktickou oblast a jsou příbuzné rostlinám jižní části Jižní Ameriky, Nového Zélandu a Austrálie. Vegetační zóny korespondují s nadmořskou výškou. V nižších polohách jsou travnaté a keři porostlé oblasti, ve střednách polohách jsou zalesněná území, v nejvyšších pak opět oblasti keřů. Oba hlavní ostrovy mají poněkud odlišné rostlinné společenství.

Na souostroví převažují tři endemické druhy horských stromů: Drimys confertifolia na obou hlavních ostrovech, Myrceugenia fernandeziana na Ostrově Robinsona Crusoe a Myrceugenia schulzei na Ostrově Alexandra Selkirka. Z endemických kapradin je to na Ostrově Robinsona Crusoe Dicksonia berteriana a na Ostrově Alexandra Selkirka pak Dicksonia externa. Dále se na souostroví vyskytuje endemický druh stromových kapradin Thyrsopteris elegans. Endemický druh santalového stromu Santalum fernandezianum byl vykácen a protože od roku 1908 nebyl spatřen, věří se, že vyhynul. Ohroženým druhem je palma Juania australis.

Reference

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace