Pára

Z Multimediaexpo.cz

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky.

V technické praxi se toto označení převážně používá jen pro plynné skupenství vody, jehož správné pojmenování je vodní pára. V hovorové mluvě se tak označuje i bílá vodní mlha.

Pára je plyn, který lze zkapalnit izotermickou kompresí.

Vznik páry

  • Pára může vznikat několika způsoby:
    • Sublimace – odpařování z povrchu pevného tělesa
    • Vypařování – odpařování pouze z povrchu kapaliny; probíhá při každé teplotě
    • Var – vypařování z celého objemu kapaliny
    • chemická reakce (typicky hoření) - pára vznikne jako produkt chemické reakce látek, obsahujících komponenty, potřebné ke vzniku dané látky v plynném skupenství. Například pro vodní páru je to kyslík a vodík. Tyto reakce jsou často exotermické, vzniklá látka proto má plynné nebo pevné skupenství (dým), ne však kapalné.

Obsah

Druhy páry

Související pojmy

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Pára