Přístav

Z Multimediaexpo.cz

Starý přístav v Dubrovníku (2013)
Přístav v německém Hamburku

Přístav je soustava ploch a zařízení, nacházející se na vhodném místě břehu řeky nebo moře. Jeho účelem je umožnit bezpečné kotvení, manipulaci s plavidly, zajištění snadné nakládky a vykládky zboží a naloďování a vyloďování osob a dopravu zboží a osob dál do vnitrozemí.

Základní stavbou přístavu je přístavní molo.

Podle umístění dělíme přístavy na říční a námořní. Námořní přístavy jsou přizpůsobeny k přijímání větších lodí. Říční přístavy přijímají lodě, jejichž velikost i ponor jsou omezeny ostatními stavbami na řekách.

Obsah

Přístavy v České republice

Související informace můžete najít také v článku: Přístavy v Česku

V Praze jsou přístavy v Libni a na druhé straně řeky v Holešovicích a v Radotíně. Další přístavy jsou na Labi v úseku mezi Mělníkem a Hřenskem. Protože se ale v ČR provozuje jen říční plavba, jejich význam je relativně malý. Jedinou významnou komoditou, dopravovanou v ČR po řekách, je uhlí z dolů k některým tepelným elektrárnám.

Panorama

Panorama přístavu
Panorama přístavu v hlavním městě Castries (Svatá Lucie, 2008)


Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Přístav