Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Půda

Z Multimediaexpo.cz

Slovo půda má několik významů:

Slovo půda má i přenesený význam, vyjadřuje nějaký specificky vymezený prostor (kupř. státní instituci, školu, úřad, společenskou organizaci, výrobní podnik atd. → "mezinárodní problém byl projednáván na půdě OSN" → "na půdě závodu je zakázáno kouřit" apod.). Slovo půda také někdy slouží coby hovorové synonymum pro (obecně pojímaný) termín terén.


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.