Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

PC-DOS

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Grafický manažer PC DOS Shell
Hlavní anglický manuál k systému má 600 černobílých stran.

Kolem roku 1993 způsobila firma Digital Research se svým operačním systémem DR-DOS 6.0 skutečný převrat na PC trhu. Tehdy už MS-DOS ztratil pověst pokrokového systému a získal poprvé nepříjemnou konkurenci. MS-DOS 6.20 sice dokázal (po značně dlouhé době) srovnat krok s DR-DOS 6.0, ale mezitím firma Novell odkoupila Digital Research, aby v roce 1994 přešla do útoku s novým systémem Novell DOS 7.0.

Ve stejném roce se však do bitvy zapojila další světoznámá firma. Po vypršení licenční smlouvy s Microsoftem totiž uvedla IBM na trh PC-DOS 6.3, jenž také v některých aspektech překonal zmíněnou verzi MS-DOSu. A během jednoho roku došlo samozřejmě k dalším změnám. Zatímco Microsoft prosadil na trhu MS-DOS 6.22, IBM se kriticky podívala na své dítě a počátkem roku 1995 nabídla všem nový PC-DOS 7.

Obsah

Instalace

PC-DOS 7 se dodává v relativně malé krabici, jenž obsahuje 5 disket 3.5", velmi podrobný uživatelský manuál (600 stran), registrační kartu a seznam všech dostupných národních kódových stránek. Na uživatelském manuálu mne vedle kvalitního textu potěšil zejména jeho rozsah, který podstatně převyšuje uživatelskou příručku k operačnímu systému OS/2 Warp 3.0 (370 stran). Protože nová verze PC-DOSu nabízí mnoho kvalitních programů (viz další text), IBM se rozhodla u 1. instalační diskety použít běžný formát FAT a na ostatních disketách uplatnit vlastní kompresní algoritmus XDF. Na pevném disku vám PC-DOS zabere nejméně 6 MB, ale pokud provede kompletní instalaci budete chudší až o 18 MB prostoru.

Nové vlastnosti

Vedle kompresního programu Stacker 4.0, kterému je věnována celá další kapitola, je jednou z významných novinek PC-DOSu zabudování programovacího jazyka REXX. Jazyk REXX (REstructured eXtended eXecutor) představuje velmi výkonný procedurální interpretační jazyk, jenž je funkčně podobný jazyku PL/1. Programuje se v něm téměř stejně jednoduše jako v BASICu. REXX je jeden z prvních 32-bitových jazyků, které splňují definici SAA (System Application Architecture) firmy IBM. Dnes je tento vývojový prostředek dostupný na několika různých platformách (OS/2, OS/400, VM). Jazyk REXX je výrazně lepším vývojovým nástrojem než je QBASIC z MS-DOSu 6.x, protože jeho implementace v PC-DOSu je téměř shodná s prostředím OS/2 Warp 3.0. Díky tomu je možné v PC-DOSu 7 vytvářet jednoduché aplikace pro systém OS/2 Warp.

Další významnou novinkou je kvalitní systém nápovědy pro všechny příkazy PC-DOSu i jazyka REXX. Systém nápovědy svou přehledností i propracovaností výrazně převyšuje nápovědu v MS-DOSu 6.x. Pokud si potřebujete prohlédnout syntaxi příslušného DOS příkazu stačí napsat VIEW CMDREF. Syntaxi příslušného REXX příkazu získáte po napsání VIEW DOSREXX. V prostředí OS/2 se používá stejný příkaz VIEW CMDREF k zobrazení syntaxe příkazů OS/2 a příkaz VIEW REXX k zobrazení syntaxe příkazů jazyka REXX.

Rozsáhlým zlepšením prošel interní textový editor E. Nyní může nabídnout svým uživatelům služby, které jsou v této třídě editorů velmi luxusní. Pomocí klávesové zkratky CTRL+A se můžeme přepínat mezi až 4 otevřenými soubory. Horkými klávesami ALT+Z, ALT+B a ALT+L můžeme označit určitý text, blok textu či jednu řádku. Poté je možné označenou část textu vymazat, zkopírovat, přemístit nebo rovnou vytisknout. Práci s editorem si můžeme usnadnit vytvořením několika maker. Vůči předchozí verzi byla výrazně zlepšena podpora myši. Nový příkaz BROWSE přinutí editor E, aby zvolený soubor otevřel pouze pro čtení. Přímo v editoru můžeme provádět výpočty s čísly v desítkové, binární, octalové či hexadecimální soustavě ! Všechny parametry editoru můžeme nyní snadno upravovat v inicializačním souboru E.INI a další.

IBM Antivirus pro DOS nabízí (pochopitelně) ochranu před nebezpečnými viry v prostředí DOSu. Jeho ovládání je velmi jednoduché.

Prográmek File Update bude zřejmě zajímat hlavně uživatele přenosných počítačů. FILEUP neustále sleduje všechny soubory, se kterými střídavě pracujete na různých počítačích a postará se, abyste měli vždy připravenu poslední verzi vašeho dokumentu. Nový příkaz ACALC umí vypočítat téměř libovolný matematický výraz v desítkovém, binárním, octalovém či hexadecimálním systému. Podporuje základní matematické funkce, trigonometrické funkce COS(x), SIN(x), TAN(x) a operace s jednotlivými bity. Šikovný prográmek QCONFIG, který na obrazovku či do souboru vypíše přesný seznam všech hardwarových komponent, byl rozšířen o další typy procesorů, základních desek a adaptérů apod. Ojedinělou vlastností PC-DOS 7 je podpora karet PCMCIA.

Komfortní komprimace disků

Od chvíle, kdy se objevil MS-DOS 6.0, který převzal strategii DR-DOSu a nabídl všem první verzi programu DoubleSpace, máme možnost získat nákupem nové verze DOSu také utilitu na komprimaci disků. Problémem bylo, že právě "nový" DoubleSpace trpěl řadou dětských nemocí, jenž se sice podařilo částečně vyřešit v MS-DOSu 6.20, ale vzápětí přišla žaloba od společnosti Stac. Microsoft vyvinul komprimační program DriveSpace, ale mezitím firma Stac prodala licenci na Stacker 3.12 Novellu pro jeho systém Novell DOS 7.0.

Zatímco PC-DOS 6.1 nenabízel žádný kompresní program a PC-DOS 6.3 používal nepříliš výkonný SuperStor/DS, nový PC-DOS nabízí nejlepší dostupnou technologii komprese dat v reálném čase v podobě Stackeru 4.0. Hlavním trumfem Stackeru 4.0 vůči ostatním komprimačním programům je nový postup alokace diskového prostoru, který efektivněji využívá kapacitu disku. V běžných komprimačních programech se komprimovaný cluster ukládá do kompaktního počtu sektorů. Nový Stacker však umí použít i částečně zaplněný sektor a sdílet ho s více komprimovanými clustery.

Na rozdíl od svého předchůdce (Stackeru 3.12) má Stacker 4.0 výrazně bezpečnější datovou základnu, protože používá režim DPMS (DOS Protected Mode Services) umožňující úspěšně se bránit před neoprávněnými zásahy jiných programů. Problémy s diskem se Stacker snaží vyřešit okamžitě. Jestliže se mu to v daném okamžiku nepodaří, zablokuje komprimovaný disk proti zápisu, což zabrání případné ztrátě dat. K běžné opravě potom slouží příkaz CHECK. Funkce AutoSave v určeném časovém intervalu ukládá záložní kopii systémových oblastí komprimovaného disku na bezpečné místo na původním fyzickém disku. A navíc má uživatel možnost omezit přístup na komprimované disky příkazem PASSWD, kterým nastaví své heslo. Příkaz REPORT vypíše zprávu o celkové komprimaci disku i jednotlivých typů souborů. SDEFRAG je optimalizační program pro srovnávání fragmentovaných částí disku (obdoba Norton Speedisku). Povel SDIR je rozšířenou variantou příkazu DIR, TUNER slouží k nastavení poměru mezi úrovní komprimace a rychlostí. UNCOMP dekomprimuje disky. Uživatel si však musí pečlivě ověřit, že má pro všechny programy místo na původní velikosti disku. Vysoký komfort při práci zajišťuje především transparentní ovládání Stackeru. Práce s komprimovanými výměnnými médii (Bernoulli disky či normální diskety) je velmi pohodlná. Stačí prostě zvolit komprimaci Bernoulliho disku a hned máte k dispozici místo původních 150 MB celých 300 MB (předpokládaný reálný poměr 2:1). Když komprimovaný disk či disketu vyndáte z mechaniky, fungují všechny ostatní disky normálně. Pokud zasunete disk(etu) zpět, při prvním čtení se komprimovaný disk(eta) automaticky aktivuje, takže se o nic nemusíte starat.

Menším nedostatkem Stackeru 4.0 je velmi zdlouhavá činnost většiny údržbových programů, které alespoň nevyžadují od uživatele příliš mnoho pozornosti.

Správa paměti

To je dnes velmi podstatná věc. PC-DOS 7 v této oblasti nabízí dva zajímavé programy, RAMSETUP a RAMBOOST, které ostřílený uživatel nepochybně zná z PC-DOSu 6.3. RAMSETUP nainstaluje RAMBOOST do CONFIG.SYS a předá mu řízení. RAMBOOST nahrazuje MemMaker poněkud inteligentnějším způsobem, poněvadž je aktivní při každém zapnutí počítače a přímo umístí do paměti všechny rezidenty tak, aby ani 1 KB nepřišel vniveč. Díky tomu se příkazy DEVICEHIGH a LOADHIGH stávají zbytečné, a proto jsou odstraněny z konfiguračních souborů. Program pracuje ve dvou průchodech. Nejdříve si vyzkouší vhodnou kombinaci a potom ji použije. V případě problémů, můžeme využívat faktu, že RAMBOOST čeká při spuštění 3 sekundy. Jestliže během této doby stiskneme klávesu "N", nespustí se. V případě nouze můžeme použít při startu také kláves F5 a přeskočit CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT. Jestliže upravíme kterýkoliv ze souborů AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, RAMSETUP.INI či RAMBOOST.INI, RAMBOOST to okamžitě pozná a znovu najde vhodnou kombinaci. Při různých pokusech s nastavením paměti se mi podařilo ho přinutit k 625 KB volné konvenční paměti, což ve srovnání s PC-DOSem 6.3 (maximálně 610 KB volné paměti), s Novell DOS 7.0 (maximálně 626 KB volné paměti) a s MS-DOSem 6.20 (maximálně 619 KB volné paměti) považuji za úspěch.

Programy z dílny PC Tools

Součástí systému je zálohovací program Central Point Backup, utility Undelete, Data Monitor a Scheduler. CP Backup, na rozdíl od zálohovacího programu z MS-DOSu, podporuje také zálohování na páskové jednotky. Jestliže se pracuje s disketami, program používá tři různé metody, od běžného přístupu přes DOS až po používání DMA pro maximální rychlost. Po instalaci se nejdříve provede "test důvěry" (confidence test), jenž určí, zda je uvedený mód kompatibilní s naší hardwarovou konfigurací. Samozřejmostí je komprese dat a ochranný kód, umožňující obnovení dat i při výskytu chyb. Na páskách QIC 40/80 je podporován, kromě originálního formátu, také vlastní formát zaručující větší bezpečnost. Zálohovací program CP Backup je doplněn rezidentním Schedulerem, který umí spustit zálohování či jiné operace v předem stanovený čas.

Undelete společně s Data Monitorem umožňují obnovit soubor nebo adresář, které byly smazány omylem. Data Monitor je rezidentní program, jenž sleduje mazání souborů. Při smazání souboru zaznamená posloupnost klastrů, které patřily souboru (metoda "Delete Tracking") nebo přemístí celý soubor do skrytého adresáře (metoda "Delete Sentry"). V obou případech se ovšem zvyšuje možnost budoucího obnovení utilitou UNDELETE.

Porovnání operačních systém třídy DOS (x86, anglicky)


Externí odkazy


200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)

Operační systémy
BSD
FreeBSD • NetBSD • OpenBSD • DragonFly BSD
Linux (distribuce)
Debian • Fedora • Gentoo • Knoppix • Mandriva • Red Hat • Slackware • SUSE • Ubuntu • další...
Mac OS
System 6 • System 7 • Mac OS 8 • Mac OS 9 • Mac OS X
Windows pro DOS
1.0 • 2.0 • 3.0 • 3.1x • Windows 95 • Windows 98 • Windows Me
Windows NT
NT 3.1 • NT 3.5 • NT 3.51 • NT 4.0 • Windows 2000 
Windows XP • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 • Windows 10
Windows NT Server
Server 2003 • Server 2008 • Server 2008 R2 • Server 2012 • Server 2012 R2
Mobilní telefony a PDA
Android • BlackBerry OS • iOS • Maemo • PalmOS • webOS • Symbian OS • Windows CE • Windows Mobile
OS/2
OS/2 2.1 • OS/2 Warp 3.0 • OS/2 Warp 4.0 • OS/2 Aurora 4.5 • eComStation
DOS
MS-DOS • PC-DOS • DR-DOS • FreeDOS • PTS-DOS
Další
NeXTSTEP • BeOS • ZETA • Haiku • Atari TOS • GeoWorks Ensemble • UNIX • AmigaOS • QNX • Solaris • OpenVMSSyllableReactOS • Multics • Plan 9 from Bell Labs
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace