GeoWorks Ensemble

Z Multimediaexpo.cz

GeoWorks Ensemble, známý také jako GEOS, PC/GEOS nebo NewDeal Office, je v mnoha ohledech unikátní operační prostředí, grafické uživatelské rozhraní a současně kancelářský balík.

Operační prostředí GeoWorks Ensemble verze 2.01 pracuje nad systémem DOS stejně jako 16-bitová Windows.

GeoWorks verze 1.2

Obsah

Historie

První verze systému GEOSu se objevila již v roce 1990. Byla subtilní, výkonná a v mnoha ohledech pozoruhodně progresivní (design, preemptivní multitasking). Měla však jednu výraznou marketingovou nevýhodu. Na trh se totiž dostala současně s "úžasně stabilními" Windows 3.0. GeoWorks verze 2.0, který se objevil v závěru roku 1993, bohužel opět zůstal na delší dobu v temném stínu nastupujících Windows 3.1x. Autorská firma se proto rozhodla optimalizovat svůj systém pro mobilní a celulární komunikační zařízení (inteligentní telefon, PDA), což GeoWorks verze 3.0 konečně přineslo uznání a dobrou pozici na trhu.

Mimořádně malé nároky na počítač

GEOS má mimořádně malé nároky na konfiguraci počítače: procesor 80286 (386SX), 2 MB RAM, VGA karta, VGA monitor a myš. Systém pracuje především v základních režimech s 16 barvami – EGA (640x350), VGA (640x480) a SVGA (800x600). Po instalaci Vám česká verze systému obsadí asi 14 MB prostoru. Při instalaci i později lze určit ovladač k tiskárně.

Základní aplikace

Uživatelské prostředí GEOSu má mnohem blíže k unixovému Motifu než k Windows 95 (stejně jako české grafické prostředí InView 2.x). Vlastní prostředí, jenž funguje důsledně ve 3D, má vůči ostatním grafickým systémům tři překvapivé vlastnosti. Prvním překvapením je plovoucí Expres-menu obsahující často používané a užitečné činnosti (utility). Druhým překvapením je tlačítko pro přišpendlení aplikačního menu. Tlačítko umožňuje "vytrhnout" aplikační menu z hlavní nabídky tak, že z menu se stane samostatné okno, které si můžeme přemístit na libovolné místo. Posledním překvapením je systémový adresář Příslušenství. Jeho služby oceníte zejména při používání drobných aplikací.

Jednou z nejdůležitějších základních GEOS aplikací je GeoManager, který řídí práci systému. GeoManager v sobě sdružuje funkce programového i souborového manažeru. V GEOSu tvoří základní okno, jenž obsahuje efektní ikony reprezentující jednotlivé programy. Ikony nejsou sdružovány do pojmenovaných skupin, takže jejich uspořádání může přesně sledovat adresářovou strukturu. Maximální podpora přesouvání pomocí myši (drag & drop) umožňuje velmi efektivně provádět všechny základní operace se soubory a dokumenty. Většina uživatelů také ocení tři speciální systémové pořadače – World, Dokument a DOS.

GeoDex je jednoduchý adresář se zajímavým designem a schopností přímo vytáčet telefonní čísla. Jednotlivé záznamy lze třídit, prohledávat a tisknout. GeoPlanner vystupuje v roli plánovacího záznamníku. Udržuje přehled o vašich aktivitách, plánuje i periodické události, a pokud ho nastavíte, připomene se vám v pravý čas zvukovým znamením. Oba programy jsou přitom úzce propojeny.

Překvapivým výkonem disponují utility Calculator a Scrapbook (komfortní obsluha zápisníku). Kalkulačka kromě vědeckých funkcí má několik paměťových míst a virtuální papírovou pásku. Přínosem může také být široká paleta konverzních funkcí mezi anglickou a metrickou soustavou. Aby těch funkcí snad nebylo málo, uživatel může využít i soubor dialogů pro nejběžnější rodinné, obchodní, finanční a statistické výpočty.

Mezi standardní aplikace patří jednoduchý ASCII editor a klasický komunikační program GeoComm, který bohužel podporuje pouze jeden přenosový protokol – XMODEM. Trojice prográmků GeoBanner, Solitaire a Tetris je víceméně určena pro zábavu uživatele. Podrobná nápověda se v GEOSu dá vyvolat pomocí tlačítka pro nápovědu v pravém horním rohu aplikačního okna nebo také na mnoha dalších místech, kde se vztahuje přímo k určité činnosti. Velkou předností GEOSu je schopnost obcházet archaické omezení DOSu ve jménech souborů (8+3). Názvy GEOS souborů mohou být až 32 znaků dlouhé a mohou v libovolném pořadí obsahovat všechny viditelné ASCII znaky kromě "\",":","?" a "*".

GeoCalc

Tabulkový kalkulátor GeoCalc slouží pro práci s daty a jejich zobrazování pomocí grafů. Tabulku tvoří buňky uspořádané do 8192 řádků a 256 sloupců. Pokud nám zejména u složitějších tabulek překáží nepřehlednost označování pomocí písmen a číslic, můžeme si (pro větší přehlednost) jednotlivou buňku nebo skupinu buněk pojmenovat. U tabulky je možné využít styly, které obsahují informace o formátování buňky (třeba formát čísla, font, zarovnání, barvu, orámování, výplň). GeoCalc obsahuje přibližně 100 funkcí rozdělených podle svého typu do osmi skupin (finanční, informační, logické, matematické, statistické, řetězcové, časové a trigonometrické), které odpovídají standardu Lotus 1-2-3. Každá funkce provádí výpočty s jednou nebo několika hodnotami (argumenty). Argumentem může být číselná hodnota, textový řetězec, odkaz na buňku, funkce nebo vzorec. Aplikační prostředí GeoCalcu je možné značně redefinovat pomocí dialogu Přizpůsobení lišt s nástroji. Slabým místem programu jsou jen chybějící importní a exportní filtry. K dispozici je pouze import z CSV, DBF, WKS a WK1 (Lotus 1-2-3).

GeoDraw

Vektorový kreslící program GeoDraw umožňuje snadnou tvorbu různých náčrtků, firemních značek a dalších vektorových objektů. U vektorového kreslicího editoru jsou všechny objekty (základní geometrické tvary a křivky) popsány matematicky svými parametry (souřadnicemi, poloměrem, tečnami apod.). Díky tomu s nimi můžeme manipulovat, měnit jejich rozměry, barvu i pořadí, v jakém se navzájem překrývají. Mezi základní objekty GeoDraw patří: čára, lomená čára, text, Bézierova křivka, čtverec, obdélník s kulatými rohy, kružnice, elipsa, elipsový oblouk a elipsová výseč. Pro každý nakreslený objekt lze zvolit barvu výplně, barvu obrysové čáry a Gradientní výplň. Velkou předností GeoDraw jsou grafické styly, transformace obrázků, konverze obrázků a rozšířené atributy. Aplikační prostředí editoru GeoDraw je možné značně redefinovat pomocí dialogu Přispůsobení lišt s nástroji. Vůči svému okolí má GeoDraw výhodu v dobré podpoře importních a exportních filtrů. K dispozici je import/export do BMP, CLP, GIF, PCX a TIFF.

GeoFile

Databáze GeoFile umožňuje komfortně provádět jednoduché databázové operace. GeoFile implicitně pracuje s vlastním formátem databáze, která může obsahovat následující typy polí: Obecné (text), celé číslo, reálné číslo, datum, čas a vypočtené pole. Editování databázových položek probíhá výhradně v editačních formulářích, poněvadž GeoFile nemá žádný ekvivalent k režimu BROWSE, který je dobře znám všem uživatelům XBASE. Při editování položek můžeme určit rozsah editovaných položek nebo použít výběrový filtr s 87 funkcemi. Hlavní slabinou programu je ovšem absence programovacího jazyka. Slabým místem programu jsou také chybějící importní a exportní filtry. K dispozici je pouze import z CSV, WKS, WK1 (Lotus 1-2-3) a DBF (dBASE MEMO položka je ignorována).

GeoWrite

Textový editor GeoWrite patří mezi nejvýkonnější aplikací v systému. Umožňuje vytvářet a tisknout atraktivní dokumenty s působivou grafikou či různými obrázky. Svými vlastnostmi může směle konkurovat i "velkým" editorům pro Microsoft Windows. GeoWrite komfortním způsobem podporuje šablony, kontrolu pravopisu, thesaurus, pravítka, mřížky, vodící čáry, anotace, změny měřítka apod. GeoWrite rovněž uživateli nabízí rozsáhlé DTP možnosti při práci s grafikou (např. natékání textu do grafického objektu). Slabým místem programu jsou jen chybějící importní a exportní filtry.K dispozici je pouze import z T602, ASCII, DCA/RFT, WKS, WK1, MS Word 3.0-5.5, MultiMate, WordPerfect 5.0-5.1 a WordStar 4.0-7.0.

Verze systému GeoWorks

 • 1990 – OS/90 (beta verze)
 • 1990 – GeoWorks 1.0
 • 1991 – GeoWorks 1.2
 • 1992 – GeoWorks 1.2 Pro (s produktem Borland Quattro Pro pro DOS a GEOS "Look and Feel")
 • 1992 – GeoWorks DTP
 • 1992 – GeoWorks CD Manager
 • 1993 – GeoWorks Ensemble 2.0 (nový kernel PC/GEOS 2.0)
 • 1993 – Geopublish 2.0
 • 1994 – Geoworks Ensemble 2.01
 • 1996 – NewDeal Office 2.2
 • 1996 – NewDeal Office 2.5
 • 1996 – NewDeal Publish 2.5 (shareware)
 • 1997 – NewDeal Office 97
 • 1998 – NewDeal Office 98
 • 1999 – NewDeal Office Release 3
 • 1999 – NewDeal Office Release 3 Evaluation
 • 1999 – NewDeal Office 3.2

YouTube

DCeric Tech – New Deal Office 3.2
Schneider EuroPC II – Spiele, GeoWorks (od 6:36)


Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
GeoWorks Ensemble
200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)

Operační systémy
BSD
FreeBSD • NetBSD • OpenBSD • DragonFly BSD
Linux (distribuce)
Debian • Fedora • Gentoo • Knoppix • Mandriva • Red Hat • Slackware • SUSE • Ubuntu • další...
Mac OS
System 6 • System 7 • Mac OS 8 • Mac OS 9 • Mac OS X
Windows pro DOS
1.0 • 2.0 • 3.0 • 3.1x • Windows 95 • Windows 98 • Windows Me
Windows NT
NT 3.1 • NT 3.5 • NT 3.51 • NT 4.0 • Windows 2000 
Windows XP • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 • Windows 10
Windows NT Server
Server 2003 • Server 2008 • Server 2008 R2 • Server 2012 • Server 2012 R2
Mobilní telefony a PDA
Android • BlackBerry OS • iOS • Maemo • PalmOS • webOS • Symbian OS • Windows CE • Windows Mobile
OS/2
OS/2 2.1 • OS/2 Warp 3.0 • OS/2 Warp 4.0 • OS/2 Aurora 4.5 • eComStation
DOS
MS-DOS • PC-DOS • DR-DOS • FreeDOS • PTS-DOS
Další
NeXTSTEP • BeOS • ZETA • Haiku • Atari TOS • GeoWorks Ensemble • UNIX • AmigaOS • QNX • Solaris • OpenVMSSyllableReactOS • Multics • Plan 9 from Bell Labs