Pašije

Z Multimediaexpo.cz

Pašije (z latinského passio – „utrpení“) je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Označují se tak buď přímo evangelní vyprávění nebo příběhy, dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které se jimi inspirují a toto téma zpracovávají. Název pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelních pasáží při liturgii (Passio Domini nostri Iesu Christi secundum… „Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“).

Obsah

Pašije v evangeliích

Pašijová vyprávění tvoří druhou, více či méně zřetelně oddělenou část kanonických evangelií. Patrný je zájem tvůrců evangelií i tradice, z níž čerpali, na detailním popisu posledních událostí Ježíšova života, jak vyplývá ze srovnání délky a podrobnosti první části, věnované Ježíšovu životu, a části druhé, tj. pašijí. Ve všech evangeliích jsou pašijová vyprávění plna starozákonních citací a teologických interpretací, které představují Krista jako (předpovězeného) trpícího Božího služebníka, který svým utrpením naplňuje Písma.

Pašije obvykle začínají modlitbou Ježíše v Getsemanské zahradě; následuje zatčení díky Jidášově zradě, soud před židovskou veleradou, předvedení před Heroda, soud u Piláta, bičování, odsouzení k ukřižování, příprava na ukřižování, Ježíšova smrt a doprovodné události (zatmění nebe, zemětřesení apod.). Pašije končí Ježíšovou smrtí na kříži, resp. pohřbem.

Pašije v liturgii

V římském ritu se pašije (tj. úryvky z evangelií o utrpení Krista) čtou dva dny v roce. Na Květnou neděli) se podle ročního cyklu čtou pašije z jednoho ze synoptických evangelií, zatímco na Velký pátek se čtou Janovy pašije. Obvykle nemají formu pouhého předčítání knězem jako při čtení evangelia v ostatních dnech roku, ale jsou částečně dramaticky ztvárňovány. Většinou je čtou tři lidé, kteří mají rozdělené role (Kristus, vypravěč a ostatní postavy), nebo jsou v tomto rozdělení zpívány. Někdy se při zpěvu zapojuje i sbor, který dostává roli lidu.

Pašije v hudbě

Pašijemi se v hudbě označuje ta skladba, která zpracovává doslovný či parafrázovaný evangelní text o utrpení Ježíše Krista. Podle toho, kterým evangeliem se řídí, se rozlišují Matoušovy, Markovy, Lukášovy či Janovy pašije. Všechna čtyři pašijová vyprávění zpracoval například Johann Sebastian Bach (Matoušovy pašije), inspiraci v nich nalezl i Bohuslav Martinů (Řecké pašije).

Pašijové hry

Tyto hry vznikly z předčítání evangelia. Z původního biblického textu ve středověku vznikl církevní druh her, velikonočních mystérií. Tyto hry často přerostly do velkých divadelních představení. Jejich největší rozvoj spadá do 14.–15. století ve městech, jejich popularita se nejdéle udržela na venkově, kde se postupně staly tradicí. Dodnes živé jsou např. v německém Oberammergau. Známá je také pašijová hra Co se stalo s Ježíšem, která se hraje každý rok v úterý svatého týdnu ve Žďáře nad Sázavou.