Plod (botanika)

Z Multimediaexpo.cz

Plod černuchy rolní (Nigella arvensis)
Litografie s několika význačnými plody

Plod (fructus) je rostlinný orgán obsahující semena. Vzniká přeměnou pestíku, případně ostatních květních částí, po oplození vajíček a jeho funkcí je výživa a ochrana semen, případně pak napomáhání jejich šíření. Největší plody mají meloun (do 70 kg) či tykev (až 170 kg). Květenství, které se nerozpadá ani v době zralosti a odlamuje se v celku, se nazývá plodenství.

Obsah

Způsoby rozšiřování plodů

Klasifikace plodů

Klasifikace plodů je komplikovaná. Existuje mnoho způsobů, jak ji provádět a neexistuje obecně přijímaný úzus, který by některou z nich výrazně upřednostňoval. Jediné, na čem se vědci obecně shodnou, je dělba na pravý a nepravý plod. Podle tohoto pravidla rozlišujeme plody pravé, na jejichž tvorbě se podílí pouze gyneceum a plody nepravé, na jejichž tvorbě se kromě gynecea podílí i jiné části květu. Jakákoliv hlubší klasifikace plodů je však stálým předmětem diskuse v rostlinné morfologii. V následujících kapitolách jsou proto uvedeny dvě další, často uváděná členění.

Podle typu gynecea

Tento typ uvádí studijní materiály pro morfologii rostlin na BF JU[1]. Dělí plody na apokarpní a cenokarpní.

Apokarpní plody
Cenokarpní plody

Suchý nebo dužnatý

Tento typ dělení se aplikuje na českých středních školách.

Suché plody
Dužnaté plody
Nepravé plody

Literatura

  • KINCL, Lubomír, KINCL, Miloslav, JAKRLOVÁ, Jana. Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Ilustr. Marie Suchardová. Praha : Fortuna, 1993. 112 s. - ISBN 80-7168-090-7
  • ROSYPAL, Stanislav, et al. Přehled biologie. Ilustr. Karel Jelínek aj.; fotogr. Ivan Heráň aj. 2. upr. vyd. Praha: Scientia, 1994. 635 s. - ISBN 80-85827-32-8
  • REISENAUER, Roman, et al. Co je co? [Díl] 1. 2. přeprac. vyd. Praha: Pressfoto, 1982. 714 s.

Reference

  1. Milan Štech: studijní materiály pro morfologii rostlin na BF JU

Externí odkazy