Květ

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Flores.gif
Květy (v některých případech sdružené do květenství)

Květ (anthos, flos) je orgán semenných rostlin (krytosemenné a nahosemenné rostliny), který jim slouží k pohlavnímu rozmnožování. Květy proto obsahují rostlinné reprodukční orgány, jejichž konečnou funkcí je produkce semen, které představují následující generaci těchto rostlin.

Obsah

Stavba

Vnější vzhled

Z morfologického hlediska je květ souborem přeměněných listů přisedajících na zkráceném stonku, které jsou během procesu evoluce přeměněny tak, aby mohly účelně a efektivně plnit svou funkci. Skládá se obvykle z tyčinek, pestíku a obalů květních (okvětí nebo kalichu a koruny). Soubor většího množství květů se nazývá květenství.

Nejmenší květ má Wolffia (asi 0,5 mm), největší Rafflesia (až 1 metr velký). Ze středoevropských druhů má největší květ asi leknín (až přes 10 cm). Nejdelší květ má pak jednoznačně ocún jesenní (s podzemní částí trubky až 0,5 metru).

Vnitřní stavba květu

Květy plaménku (Clematis sp.)

Květ může obsahovat buď dva, barevně či tvarově rozlišené květní obaly, které pak nazýváme kalichem a korunou, nebo jeden nerozlišený květní obal, nazývaný okvětí.

  • Okvětí (perigon) označuje lístky tvořící obal květů a vyrůstající na květním lůžku bez rozlišení na kalich a korunu. Jsou buď v jednom nebo ve dvou, řidčeji ve více kruzích, které jsou tvarem a barvou stejné.
  • Kalich (calyx) je vnější obal květní. Skládá se z květních lístků buď volných (pryskyřník) nebo srostlých (bobovité).
  • Koruna (corolla) je vnitřní obal květní, zpravidla nezelený, bílý nebo barevný, jemnější než kalich. Většinou je opadavý a skládá se z volných či srostlých korunních lístků.

Květy mohou být oboupohlavné (diklinické) - například divizna velkokvětá, nebo jednopohlavné (monoklinické), dělící se na samčí a samičí - ořešák královský. Tzv. mnohomanželné rostliny nesou květy jedno- i oboupohlavní (např. jasan ztepilý).


Literatura

  • Reisenauer R. et al.: CO JE CO? (1) Příručka pro každý den. Pressfoto - vydavatelství ČTK, Praha, 1982

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Flower