Plynovod
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Plynovod na rozvod zemního plynu

Plynovod je soustava potrubí pro rozvod plynu, typicky zemního plynu, na delší vzdálenosti. Ve srovnání se železnicí je doprava plynu pomocí plynovodu levnější, vezme-li se v úvahu cena ze jednotku dopraveného plynu. Plynovod bývá veden pod zemským povrchem, nad zemí je veden pouze v úsecích, kde je to nezbytné nebo neefektivní (např. překonání větších toků nebo v průmyslových areálech). Příkladem plynovodů v Evropě je například Jamal, Europipe I a Europipe II

Obsah

Rozdělení

Podle účelu

 • Tranzitní
 • Mezistátní
 • Dálkový
 • Místní
 • Průmyslový
 • Domovní

Podle tlaku

 • NTL – do 5kPa
 • STL – od 5kPa do 0,4Mpa
 • VTL – od 0,4MPa do 4MPa
 • VVTL – nad 4MPa do 10MPa

Materiály

Pro vnitřní rozvod plynu se může používat buď ocelové nebo měděné potrubí. Z důvodu požární bezpečnosti se nesmí používat plasty. Pro místní plynovod se může použít polyethylen. Pro tranzitní, mezistátní a dálkové plynovody se používa potrubí z oceli a spojuje se svářením. Svary se poté ještě kontrolují například pomocí rentgenu či ultrazvuku.

Armatury domovního plynovodu

 • uzavírací - slouží k uzavírání nebo škrcení přívodu plynu. Montují se na začátku každého potrubí, na stoupačkách, na větvích a před plynovými spotřebiči.
 • filtrační - slouží k čištění protékajícího plynu od mechanických nečistot a prachu. Montují se před regulační zařízení
 • zabezpečovací - slouží k samočinnému rychlému uzavření přivodu plynu při poklesu nebo překročení tlaku plynu pod nebo nad přípustnou hranici
 • regulační - slouží k snižování a udržení provozního tlaku plynu na konstantní předem nastavené hodnotě
 • pojistné - slouží k uvolnění nebezpečného přetlaku plynu z plynovodu do volného ovzduší