Potrubí

Z Multimediaexpo.cz

Ropovod na Aljašce.

Potrubí je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek, který je složen z těsně spojených rour či trub. Potrubí je obvykle určeno k dopravě kapalin, plynů a různých sypkých materiálů (případně jejich vzájemné směsi). Potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty (například i poštu - potrubní pošta, nebo seno či slámu v zemědělském fukaru apod.). Potrubí musí být v každém případě nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, jež umožňují regulaci toku hmoty potrubím a podobně. Potrubí bývá uloženo tak aby bylo chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také před možnou korozí. Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké teplonosné médium, kterým nejčastějí bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chráněno před nežádoucí ztrátou přenášeného tepla do okolí.

Obsah

Hlavní parametry potrubí

 • Jmenovitý tlak: jedná se o označení skupiny pracovních přetlaků odstupňovaných podle skupiny pracovních teplot. Označuje se PN.
 • Jmenovitá světlost: jedná se o přibližný vnitřní průměr potrubí. Označuje se DN.
 • Pracovní stupeň: přepravované látky jsou rozděleny do skupin. Pro teploty 0 °C až 600 °C jsou tyto skupiny označeny římskými čísly I. – XI., pro teploty od 0 °C do 200 °C jsou skupiny označeny písmeny A,B,C.

Dělení podle

Modré potrubí k přívodu vzduchu do aeračních místností

Tlaku

 • Podtlakové
 • Nízkotlakové
 • Vysokotlakové

Druhu spoje

 • Svařované
 • Šroubované
 • Přírubové
 • Hrdlové

Podle druhu izolace

 • Technické konopí
 • Mirelon

Podle umístění

 • Vnitřní
 • Vnější
 • Stěnové
 • Dálkové
 • Tranzitní

Podle druhu přepravované látky - zde ty základní

 • Vodní
 • Parní
 • Plynové
 • Ropné
 • Cementové

Roury

Podle použitého materiálu lze roury rozdělit:

Potrubí v potravinářství

Svébytnou skupinou potrubí jsou trubky, používané pro transport potravin a nápojů. Jde o potrubí ve výrobě (mlékárny, pivovary) i u spotřebitele. Například při čepování piva vede potrubí z tanků nebo KEG sudů do výčepní stolice. Společná všem typům potravinářského potrubí je jejich častá demontáž a nutnost časté (každodenní) sanitace agresivními čistícími prostředky (louh). Tomu je potrubí přizpůsobeno materiálem (především sklo a nerezavějící ocel) a také použitím rychlospojek pro spojování.

Související články

Odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Pipeline transport

Reference

 1. http://www.rattay.cz/old/frame2_2/kompenzatory/Kompenzatory_opr_krivky.pdf