Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Polohový vektor

Z Multimediaexpo.cz

Polohový vektor

Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Polohový vektor je příkladem vázaného vektoru, neboť je vždy vázán na nějaký bod, např. počátek soustavy souřadnic, střed symetrie tělesa, atd. Pokud není uvedeno, k jakému bodu se polohový vektor vztahuje (tzn. jaký je počátek polohového vektoru), pak se předpokládá, že se tento vektor vztahuje k počátku souřadné soustavy.

Polohový vektor slouží k popisu polohy tělesa. Pohyb hmotného bodu (trajektorii pohybu) lze popsat změnou polohového vektoru v čase.

Vlastnosti

Značka: r

Základní jednotka: metr, zkratka m

Další jednotky: viz Délka

Velikost polohového vektoru v kartézské soustavě souřadnic:

  • v rovině: \(r = \sqrt{x^2 + y^2}\)
  • v prostoru: \(r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\) , kde x, y, z jsou souřadnice polohového vektoru

Literatura

  • Keller, F. J, Gettys, W. E. et al. (1993). "Physics: Classical and modern" 2nd ed. McGraw Hill Publishing.