V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Bod

Z Multimediaexpo.cz


Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar. Dle Euklidových Základů je bod něco, co nemá části, tedy to co již nelze dále dělit.

Obsah

Značení

Graficky se bod znázorňuje křížkem, malým kolečkem nebo kroužkem, označuje se velkým tiskacím písmenem. Znázornění: 50px

Algebraický zápis

Algebraicky je každý bod pevně určen \(N\) souřadnicemi, kde \(N\) je rozměr prostoru, v kterém se nachází. Například v trojrozměrném prostoru je bod pevně dán třemi souřadnicemi, v dvojrozměrném prostoru je bod určen dvěma souřadnicemi.

Vlastnosti

Všechny geometrické útvary jsou definovány jako množina bodů. Bod lze také považovat za úsečku nulové délky. Dva body mohou být shodné, nebo rozdílné.

Typy bodů

Existují určité typy bodů, které mají svůj název a často také obvyklá písmena užívaná pro jejich vyznačení (případně se k těmto písmenům přidávají číselné indexy nebo čárky). Mezi nejvýznamnější, nejčastěji užívané a s poměrně ustáleným značením patří:

Související články