Pracovní jednání se členy Ústavně-právního výboru Senátu (TZ55/2018)

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Soudci Ústavního soudu se dnes setkali se členy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky. V sídle Ústavního soudu diskutovali především o jednotlivých funkčních aspektech vztahu obou ústavních orgánů, o systému vzájemné provázanosti zákonodárné a soudní moci a v neposlední řadě také o úloze horní komory Parlamentu při jmenování soudců Ústavního soudu.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský také seznámil členy výboru s aktuálními statistikami rozhodovací činnosti a s enormním množstvím věcí, které musí Ústavní soud ročně rozhodnout. Předseda Ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl proto v závěru setkání vyjádřil naději, že Ústavní soud, který je podobně jako Senát jednou z garancí právního státu, bude i nadále úspěšně pokračovat ve svém poslání.

KontaktTisková zpráva je součástí Katalogu firem a představuje placené reklamní sdělení.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace