Radiotechnika

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Radiotechnika je jeden z hlavních oborů elektrotechniky zabývající se přenosem informace pomocí elektromagnetického vlnění - radiových vln. Za vznik radiotechniky lze považovat vynález vysokofrekvenčního LC oscilátoru netlumených elektromagnetických kmitů Heinricha Rudolfa Hertze ke konci 19. století. K průkopníkům v radiotechnice rovněž patří ruský fyzik Alexander Štěpanovič Popov a italský fyzik Guglielmo Marconi. Radiotechnika je využívána v obrovském množství lidské činnosti. Radiotechnická zařízení lze spatřit každodenně v běžném životě. Typickým příkladem využití radiotechniky v běžném životě je mobilní telefon, autorádio, televizní přijímač. Radiotechnika je využívána ke komunikaci v armádě, v telemetrii, k ovládání zařízení na dálku, v modelářství atd... . K základním prvkům radiotechniky patří vysílač a přijímač. Hodně lidí se zabývá radiotechnikou ze záliby. Takový člověk se nazývá radioamatér. Po celém světě existují spousty zájmových radioamatérských sdružení provozující kolektivní radioamatérský sport.

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace