Realismus

Z Multimediaexpo.cz

Slovo realismus (z latinského realis = věcný, skutečný, od res = věc) označuje různé směry, názory a postoje, které různým způsobem zdůrazňují „věcnost“, respekt člověka vůči skutečnosti, úsilí o správné poznání věcí samých:

 • ve filosofii je to jedna strana sporu mezi realismem a nominalismem;
  • morální realismus znamená přesvědčení, že mravní hodnoty nejsou jen lidskou konstrukcí, nýbrž že se zakládají na (správném) poznání;
 • ve fyzice znamená realismus přesvědčení, že naměřené hodnoty nevznikly teprve měřením, nýbrž platily už před ním;
 • v literatuře je realismus umělecký směr 19. století, který se snaží o věcné, střízlivé zobrazení člověka a společnosti, kde osobnost umělce ustupuje do pozadí;
 • v politice znamená realismus důraz na správné hodnocení vlastních možností, snahu o realistickou, případně pragmatickou politiku;
  • Masarykův realismus znamenal odmítnutí českého provincialismu a snahu vyrovnat se vyspělým evropským národům;
  • realismus v teorii mezinárodních vztahů zdůražnuje státocentrický pohled na mezinárodní systém, zdůražnuje význam distribuce moci a anarchické podstaty mezinárodního společenství;
 • ve výtvarném umění znamená realismus snahu o věrné a detailní zachycení předmětu tak, jak jej divák vidí;


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.