Respekt

Z Multimediaexpo.cz

Respekt (z lat. respectus od respicere, ohlížet se na něco) znamená ohled, uznání, úctu. V běžné řeči „budit respekt“ – vzbuzovat úctu, vybízet k opatrnému jednání a zacházení. Opak je bezohlednost nebo pohrdání.

Obecný význam

Respekt je důležitý druh lidského postoje k jiným osobám, názorům i kulturám. Zahrnuje jisté dobrovolné sebeomezení a toleranci, ale ne proto, že by byl vůči nim lhostejný, nýbrž protože si jich váží a uznává jejich cenu, i když s jejich názory nebo postoji nemusí souhlasit. Na druhé straně neznamená obavu a už vůbec ne strach. V této podobě je podmínkou občanského soužití, zejména v moderních kulturně smíšených společnostech. Proto patří v řadě zemí mezi cíle školní výchovy. Podobný postoj respektu hledají dnes lidské společnosti také vůči přírodě, v níž už nevidíme jen zásobárnu surovin a místo k odkládání odpadů, nýbrž chápeme, že náš život na přírodě závisí a musí tedy respektovat její možnosti a zákonitosti. Také vědecké poznávání přírody už dnes neslouží jen k jejímu ovládání, ale také k odhalování těchto zákonitostí, k prevenci ekologických katastrof a k ideálu udržitelného rozvoje.

Externí odkazy