13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Rumuni

Z Multimediaexpo.cz

Rozšíření Rumunů

Rumuni (rumunsky români) jsou národ, tedy etnická skupina, kterou spojuje společná rumunská kultura a románský jazyk rumunština. Žijí převážně v Rumunsku (asi 19 milionů), ale také v Bulharsku a v dalších státech Balkánského poloostrova. Většina Rumunů vyznává pravoslavnou odnož křesťanství.

O původu Rumunů existuje několik teorií. První je, že Rumuni jsou potomci římských kolonistů, kteří se v Dacii usadili poté, co kraj za císaře Traiana v roce 106 dobyli a ovládli Římané. Toto římské obyvatelstvo se následně smísilo se zbytkem původních Dáků a později s různými germánskými kmeny a Slovany. Další teorie, že Rumuni jsou hlavně potomci romanizovaných Daků je nepravděpodobná, protože během dáckých válek Římané pozabíjeli nebo rozprodali do otroctví většinu Dáků, část poté i vyhnali za hranice provincie a celá země musela být nově osídlena římskými občany. Během stěhování Slovanů a po příchodu Maďarů do Podunají byly přerušeny kontakty Rumunů s ostatními románskými národy, které se vyvíjely v prostředí katolické církve a latiny. Rumuni se vyvíjeli v prostředí pravoslavné církve, řečtiny, slovanských jazyků a byzantské řecké kultury. Vliv slovanských jazyků a řečtiny na místní románské obyvatelstvo byl velmi silný.

Tento proces byl uzavřen v 10. století, kdy byli na přibližném území dnešního Rumunska asimilováni minoritní Slované ze strany Dako-Římanů.[1]

Galerie

Reference

  1. Encyclopædia Britannica, 2009, O.Ed. "The ethnogenesis of the Romanian people was probably completed by the 10th century. The first stage, the Romanization of the Geto-Dacians, had now been followed by the second, the assimilation of the Slavs by the Daco-Romans".