13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Sídlo městského typu

Z Multimediaexpo.cz

Sídlo městského typu (SMT) je oficiální označení určitého typu sídelní jednotky, jež bylo zavedeno sovětskou administrativou a jež je v postsovětských zemích dodnes používáno. Sídla městského typu jsou jakýmsi středním stupněm mezi vesnicí a městem (obdoba statutu městyse).

Obsah

Kritéria

Kritéria pro udělení statutu sídla městského typu se v průběhu času měnila a nikdy nebyla striktně dodržována. Zpravidla mělo jít o sídla, jejichž hospodářství není zaměřeno převážně na místní zemědělství, tedy o místa, kde byly zakládány průmyslové podniky, či o železniční uzly, případně o rekreační střediska. SMT měla mít více než 3000 obyvatel.

Sídla městského typu v jednotlivých zemích

Rusko

Pro sídla městského typu (rusky Посёлок городского типа) v Ruské federaci nejsou v současnosti určena žádná kritéria. K 1. lednu 2006 bylo v Rusku 1359 SMT. Největší z nich je SMT Gorjačevodskij v Stavropolském kraji — 35 500 obyvatel. 104 SMT má naopak méně než 1000 obyvatel a 11 dokonce pod 100 obyvatel.

Ukrajina

Na Ukrajině je k roku 2006 celkem 886 sídel městského typu (ukrajinsky Селище міського типу). Kritéria jsou určena nařízením vlády Ukrajinské SSR z roku 1981.[1] Ta se v podstatě shodují s obecnými pravidly uvedenými výše. Proto najdeme poměrně mnoho průmyslových SMT na Donbasu či rekreačních SMT na Zakarpatí. Viz též: Kategorie:Sídla městského typu na Ukrajině

Bělorusko

V Bělorusku upravuje status městských sídel (bělorusky Гарадскі пасёлак) zákon z 5. května 1998. Rozlišuje se městské, pracovní a lázeňské sídlo. V roce 2006 bylo v Bělorusku 90 sídel městských, 5 pracovních a 1 lázeňské.

Polsko

Po sovětském vzoru zavedla roku 1954. status sídla městského typu (polsky osiedle typu miejskiego) také Polská lidová republika. Kritéria byla podobná sovětským: nejčastěji šlo o průmyslová či rekreační střediska (Karpacz, Hel, Rejowiec Fabryczny). Většina z nich později obdržela městská práva. SMT v Polsku přestala existovat roku 1972.


Reference

  1. У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР.